Den 4/11-2017 fejre vi 75 års jubilæum for FIF Hillerød Orientering, vi starter kl. 13 - og du er inviteret

Indbydelse til
75 års jubilæum 4/11-2017