DOF Nyheder

do-f.dk
 1.  Rasmus, som siden januar 2017 har været en del af eliteafdelingen i Aarhus stopper med udgangen af juni måned.

  Rasmus har indtaget flere roller i eliteafdelingen, men primært som juniorlandstræner i perioden 2017 - 2019 samt haft ansvar for talentudvikling i 2019. Som juniorlandstræner spillede Rasmus især en stor rolle i at løfte det fysiske niveau hos vores juniorer, og han påvirkede kulturen i en positiv retning – både på landshold og i vores talentcentre.

  I forbindelse med omlægningen af eliteafdelingen i februar 2020 tiltrådte Rasmus en ny stilling som assisterende landstræner. Rasmus var tiltænkt en stor rolle i forbindelse med planlægning og afvikling af træningslejre og mesterskaber i 2020, men coronapandemien har ændret sæsonplanerne for eliteafdelingen, og derfor har Rasmus valgt at stoppe nu, et par måneder før det ellers var planen.

  Dansk Orienterings-Forbund vil gerne benytte lejligheden til at takke Rasmus for hans store indsats gennem årene - og vi ønsker ham det bedste fremover.

 2. Tema loeb

  Myndighedernes beslutninger vedrørende fase 3 af den gradvise genåbning af Danmark gør det nu muligt igen at gennemføre orienteringskonkurrencer, dog ikke uden en række ændringer i forhold til den måde, vores stævner hidtil har været afviklet på.

  Stævne- og Reglementsudvalget har siden offentliggørelsen af fase 3 arbejdet intensivt med at udarbejde et sæt retningslinjer og guidelines til stævnearrangører, der efter SRU’s opfattelse overholder myndighedernes retningslinjer. Du kan finde retningslinjerne her.

  Desværre har det ikke været muligt at få en generel godkendelse af DOF’s retningslinjer hos myndighederne. Det arbejdes der nu på med DIF’s hjælp.

  Indtil denne foreligger, vil det være nødvendigt for stævnearrangører at få den lokale politimyndigheds godkendelse af retningslinjerne. Det springende punkt er forbuddet mod at afholde og deltage i arrangementer med flere end 30-50 personer til stede. Vi håber, at vi kan få godkendt vores fortolkning “intet sted og på intet tidspunkt er der flere end 30-50 til stede”.

  SRU har endvidere udarbejdet et sæt anvisninger og anbefalinger til deltagere i orienteringsstævner. Du kan finde anvisningerne her.

  Spørgsmål om fortolkninger af retningslinjerne rettes til Erik Nielsen, Formand for Stævne- og Reglementsudvalget

 3. OK Pan Aarhus, Randers OK samt Horsens OK meddeler, at de med baggrund i de forholdsregler, som er givet af myndighederne som følge af Covid-19 ikke ser det muligt at afvikle de 3 MTBO DM-løb i weekenden d. 12-14. juni 2020 på forsvarlig vis. De aflyser dermed afviklingen af alle løbene.
  DE afvikler ikke DM til efteråret, da det ikke harmonerer med de respektive klubbers øvrige konkurrencer og adgang til terræner.Mt.
  De har aftalt med Sydkredsen, som ellers stod for DM i 2021, at dette års DM i MTBO weekend afvikles dette i de samme terræner i 2021, og så kommer DM MTBO til Sydkredsen i 2022.

  De 3 respektive skovområder fastholderes deres status som DM terræn og vil derfor fortsat være lukket for alle som skal deltage i DM MTBO i 2021, jf. reglerne for lukning af DM-terræn.

  Ydeligere spørgsmål omkring aflysningen, bedes rettet til de 3 stævne ansvarlige
  John Skovbjerg, OK Pan Aarhus
  Kaj Jansson , Randers OK
  Camilla Søgaard, Horsens OK

 4. Kenneth Majkjær Mikkelsen

  Hovedbestyrelsen har på sit møde den 23. april besluttet en række besparelser som følge af coronasituationen og de manglende løbsindtægter.

  En af besparelserne berører direktørstillingen i 2020. Efter gensidig aftale er det aftalt at Kenneth Majkjær Mikkelsen fratræder den 30. september 2020. HB vil efter sommerferien tage beslutning om en evt. genbesættelse af stillingen herunder definere dens indhold og normering.

  Formand for DOF, Walther Rahbek, udtrykker stor beklagelse over at forbundet nu må sige farvel til vores direktør, som siden april 2017 har bestridt stillingen med stor dygtighed. Den akutte økonomiske situation i DOF og Kenneths ønske om at komme videre i sin karriere med nye udfordringer, har ført til at samarbejdet nu stopper til efteråret.

  Vi ønsker ham alt mulig held og lykke fremover i den stilling som måtte følge efter.

  På hovedbestyrelsens vegne

  Walther Rahbek, formand

 5.  Tema Loeb2

  DOF vil gerne sige tusind tak for de mere end 60.000 kroner, som Orienteringsdanmark har sendt afsted for at hjælpe forbundet.

  Det er ingen hemmelighed, at DOF’s økonomi er presset af coronapandemien, fordi de mange aflyste stævner også betyder, at der ikke kommer løbsafgifter ind til forbundet.

  Derfor er der startet et uafhængigt initiativ, hvor man kan donere en lille sum til DOF, når man f.eks. har løbet en af de tilpassede træninger, som vi jo heldigvis har fået mulighed for.

  Det kan gøres på Mobile Pay-nr: 269030 – skriv gerne ”Frivillig donation DOF” i besked-feltet. Det kan også gøres ved en almindelig bankoverførsel - til DOF's konto i SparNord. Find detaljerne i højrespalten her: https://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/forbundet

  DOF vil sætte stor pris på fortsatte donationer.

  Foto: Camilla Bergmann

 6.  

  WOC2020LOGOArrangørerne af VM i Danmark 2020 har udskudt verdensmesterskaberne, så det i stedet afvikles i sommeren 2022.

  WOC-arrangørgruppen har udsendt følgende pressemeddelelse torsdag d. 7. maj 2020:

  VM i orienteringsløb, WOC, bliver afviklet i sommeren 2022 i Kolding, Fredericia og Vejle. Oprindeligt var mesterskabet planlagt til afvikling i juli i år, men pga. covid19-udbruddet har det været nødvendigt at udskyde eventen.

  Dansk Orienterings-Forbund, Trekantområdet og Sport Event Denmark har gennem de seneste uger samarbejdet med det Internationale Orienteringsforbund på at finde en løsning på afviklingen af VM i orienteringsløb, som skulle have været løbet af stablen til sommer. Sommeren 2022 er blevet valgt af hensyn til dels den internationale løbskalender og dels de sportslige og eventmæssige aspekter.

  Dorthe Rosenvinge, WOC2020 Office Director siger:
  ”Det har været vigtigt for os at finde et nyt tidspunkt for afviklingen af VM, hvor både det sportslige og afviklingsmæssige bliver tilgodeset. Derfor har vi i fællesskab valgt at placere VM’et i 2022. Skotland, som skulle have haft 2022 får nu 2024. De har vist stor samarbejdsvilje og ønske om at få brikkerne til at falde på plads for alle parter. ”

  Deltagende nationer og deltagere er blevet orienteret, ligesom også de mange frivillige og sponsorerne for en måneds tid siden fik besked om udsættelsen og nu har fået yderligere besked om, at eventen afvikles i 2022.

  Der arbejdes på at eventen skal afholdes omkring uge 26. De konkrete datoer i 2022 vil blive udmeldt, så snart de foreligger.

  VM i orienteringløb, Nokian Tyres World Orienteering Championships, er det Internationale Orienteringsforbunds sprint-vm, og skal afvikles i 2022 i Fredericia, Vejle og Kolding af Dansk Orienterings Forbund med Sport Event Denmark og Trekantområdet som partnere. Udover selve VM'et bliver der en række publikumsløb, som er åbne for alle, der kunne have lyst til at prøve kræfter med orienteringsløb.

  VM i orientering 2020 blev i første omgang foreslået flyttet fra 7.-11. juli til oktober 2020 pga. corona-situationen. Med den seneste beslutning bliver mesterskabet først afviklet i 2022.

  For yderligere informationer:
  Dorthe Rosenvinge
  WOC2020 Office Director
  tel: +45 6130 0402

  VM i Danmarks hjemmeside

  DOF's formand Walther Rahbek bakker op om beslutningen om udskyde verdensmesterskaberne.

  "Vi skal glæde os over, at det kan lade sig gøre at afvikle VM i Trekantområdet i 2022. Rundt omkring os bliver store idrætsbegivenheder aflyst og droslet ned. Men med denne løsning kan vi fortsat trække på det store forarbejde, som arrangørklubberne har lavet i de seneste år, og samtidig kan vi se frem til en orienteringsfest i løbet af sommeren 2022, hvor kombinationen af mesterskabsløb i verdensklasse og attraktive publikumsløb kulminerer," siger han.

 7. Tema loebFredag d. 1 maj åbnede DIF og DGI for ansøgninger til hjælpepuljen på i alt 44 millioner kroner, der skal hjælpe idrætsforeninger, der har mistet indtægter som følge af coronapandemien.

  Hvis I som klub oplever et fald i indtægter ved f.eks. aflyste stævner eller manglende kontingentindbetalinger, har I mulighed for at ansøge puljen om økonomisk støtte.

  DIF og DGI skulle have sendt information om puljen ud til alle klubber, men den kan også findes her på DIF's hjemmeside.

  Der er kun åbent for ansøgninger frem til og med d. 15. maj og organisationerne håber at have færdigbehandlet alle ansøgninger ved udgangen af juni.

  Foto: Camilla Bergmann

 8.  

  Tema Loeb2

  Dansk Orienterings-Forbund følger i disse dage myndighedernes restriktioner og DIF`s anbefalinger, som gælder frem til og med 10. maj. De medfører at alle konkurrencer og traditionelle træninger under DOF er aflyst, at klubhuse ikke kan benyttes, samt at forbuddet mod at være flere end 10 samlet varer foreløbig frem til den 10. maj. Forbuddet mod store arrangementer med mere end 500 deltagere varer til og med august måned.

  Det er nemt at agere efter frem mod d. 10. maj, samt for arrangementer med flere end 500 deltagere.
  Men det er langt mere uklart, hvordan vi kan forholde os til perioden efter 10. maj, når det gælder arrangementer med færre end 500 deltagere – og den videre planlægning resten af året.

  Vi modtager løbende henvendelser fra både klubber og løbere, der efterlyser svar på, hvad der sker med resten af forårets og efterårets stævner.

  DOF forventer at regeringen først melder ud omkring fase 2 i genåbningen af Danmark nogle dage før d. 10. maj.

  I mellemtiden har Stævne- og reglementsudvalget fået til opgave af HB at udarbejde tekniske retningslinjer for afvikling af orienteringsstævner, når der åbnes op for disse. SRU har også planlagt et møde d. 11. maj, når planerne for genåbning forventes at være kendt. Her håber udvalget på at kunne udarbejde et revideret stævneprogram, som kort efter kan lægges frem sammen med de tekniske retningslinjer. Det forudsætter naturligvis, at alle ovenstående præmisser holder.

  Foto: Camilla Bergmann

 9. Eftersom situationen med Coronavirus har betydet aflysninger og flytninger af samtlige internationale mesterskaber inden for fod-o, er de tidligere udmeldte udtagelseskriterier anullerede.

  På siden Landsholdsinformation er alle dokumenter indtil videre blevet fjernet. Efter d. 1/7, når der er mere klarhed over, hvilke mesterskaber der vil komme i efteråret, vil nye udtagelseskriterier og sæsonplaner blive offentliggjort.

  Det betyder også, at løbene d. 5.-7. juni i Hillerød, som skulle bruges som udtagelse til bl.a. Junior-VM og EYOC ikke længere er gældende for udtagelse. Løbene er aflyst, men FIF Hillerød arbejder på at lave et erstatningsløb søndag d. 7/6. Læs mere på www.fiforientering.dk/sommer2020

  453A4190

  Status på internationale konkurrencer 2020:

  World Cup, afd. 1-3, Schweiz                             Aflyst

  EYOC, Ungarn                                                        Flyttet til 23.-25. oktober

  Junior-VM, Tyrkiet                                                Flyttet til efteråret

  VM, Danmark                                                        Flyttet til efteråret

  Studenter-VM, Rusland                                       Aflyst

  EM, Estland                                                            Aflyst

  World Cup, afd. 7-9, Italien                                Aflyst

  Baltic Junior Cup                                                   23.-25. oktober

 10. Tema Kort

  DOF’s hovedbestyrelse har på et møde i sidste uge vedtaget en spareplan for forbundet, hvis økonomi i 2020 bliver hårdt ramt af corona-krisen og de mange aflyste aktiviteter. Foreløbig ser det ud til, at forbundet står til at miste omkring 600.000 kroner i manglende løbsafgifter. Og det beløb ventes at vokse i løbet af året, da flere aktiviteter må formodes også at blive aflyst eller skrumpe i størrelse.

  Derfor har en arbejdsgruppe under HB udarbejdet et sparekatalog, som HB har taget udgangspunkt i ifm. de vedtagne besparelser, der i alt udgør 865.000 kr. Det betyder naturligvis at en lang række områder rammes af besparelser.

  Blandt andet bliver Orientering Online lagt i dvale resten af året, når den igangværende produktion af historier er publiceret.

  Samtidig har HB besluttet ikke at forlænge projektbevillingen til Skoleorientering, der udløber pr. 1. juli. Der er koblet en deltidsstilling til projektet, som derfor ikke forlænges efter sommeren. Derfor betyder det også, at DOF ikke deltager i Skole OL i det kommende skoleår.

  Eliteområdet har i de seneste måneder måtte aflyse en lang række aktiviteter i ind- og udland. Det bidrager naturligvis også til den samlede besparelse for 2020.

  HB arbejder i den kommende tid videre på at finde yderligere besparelser, så der i alt kan spares 1,2 millioner kr. Det skal imødegå de samlede tab, som forbundet risikerer at opleve ved yderligere aflysninger af stævner og heraf manglende løbsafgifter.

  DOF’s formand Walther Rahbek har udsendt et brev til alle klubformænd, der redegør for de enkelte besparelser og de fortsatte overvejelser for resten af året.

FIF Hillerød Orientering

Klubhus   CVR   32232965
    Bank   Spar Nord Hillerød
"Kompashuset"   Konto   9213-4560075893
Ødamsvej 36   IBAN   DK0992134560075893
3400 Hillerød    BIC   SPNODK22

Medlem af

      

Top
Template by JoomlaShine