VISION

Gennem optimale muligheder for at dyrke orienteringsløb på det niveau, som lysten og ambitionerne rækker til, stræber vi efter til stadighed at være Danmarks bedste orienteringsklub.

Med en bredt sammensat medlemsskare vil vi fastholde og udvikle et sympatisk og ægte klubsammenhold omkring vores fælles sport.

MISSION

Centreret omkring idrætten orienteringsløb og vores klubhus, Kompashuset, vil vi tilbyde en lang række aktiviteter tilpasset alle niveauer og aldersgrupper for såvel hele familier som enkeltpersoner.

Vi ønsker til stadighed at udvikle klubben og dens medlemmer, bl.a. gennem uddannelse og træning samt rekruttering af nye medlemmer.

Vi ønsker at være kendt over hele verden som en professionel arrangør af fremragende orienteringsarrangementer.