Hvorfor?

Klubben er et mini-samfund, der skaber og tilbyder orienterings-oplevelser. Hvis du skal løbe ud over de indledende introduktionsløb, skal du være medlem. Der er nu også en række rigtigt gode grunde til at være medlem:

    Du kan deltage i løb under Dansk Orienteringsforbund
    Du får tilbudt træning og sparring – præcis til dig
    Du deltager gratis i alle træninger og ugentlig gymnastik om vinteren
    Du deltager gratis i 3 divisionsmatcher om året – store, festlige løb, hvor vi som klub kæmper mod andre klubber, hele klubben deltager – og det er så hyggeligt

 
Sidst, men ikke mindst – du deltager i klubbens sociale liv, deler dine fantastiske løbe-oplevelser med kammeraterne, deltager i klubture til ind- og udland – det er et helt liv værd...

Hvordan?

De fleste starter deres liv i klubben ved  - uden papir eller betaling af nogen art – at møde op til nogle træningsløb. Når du har prøvet det et par måneder vil vi foreslå, at du melder dig ind i klubben. 

Indmeldelse

Klik på knappen og udfyld din indmeldelse.

Udmeldelse

Foregår ved at sende en mail til kasseren. Du bedes påse at alle økonomiske udeståender med klubben er afklaret inden vi kan acceptere din udmeldelse.

 

Års kontingent for 2020

Typer Fristart Incl.  
Ungdom 
(0-9 år)

JA

Tekniktræning, Løbeskole,
Gymnastik

260 kr.

Ungdom
(10-20 år)

JA

Tekniktræning, Løbeskole,
Gymnastik

510 kr.

Senior 
(fra 21 år)

NEJ

Tekniktræning, Løbeskole,
Gymnastik

660 kr.

Senior/ungdom
FIF som 2. klub

NEJ

Tekniktræning, Løbeskole,
Gymnastik

330 kr.

Passiv

NEJ

Løbeskole, Gymnastik

330 kr.

 

Der er mulighed for reduceret kontingent for medlemmer der har et særligt behov for det. Send en kortfattet ansøgning til formanden.

Betaling af kontingent

Kontingentet opkræves via BetalingsService, for at få den fulde glæde af denne automatiserede opkrævning, skal du oprette en betalingstilladelse således at vi fremover kan opkræve kontingentet.

En betalingstilladelse kan du typisk selv oprette i din netbank, eller ved at henvende dig til din bank, for at oprette betalingstilladelsen skal du bruge følgende oplysninger:

  • PBS nummer: 09570799
  • PBS debitorgruppenummer: 00001
  • Kundenummer hos  PBS (FIF medlemsnummer): Oplyses ved henvendelse til kasseren

Du kan også bruge dette link til oprettelse af aftale om BetalingsService.

Specielt om kurser og lejre for løbere < 21 år

FIF støtter, og opfordrer dig, i at tage på kurser og lejre så du kan møde andre o-løbere på din egen alder og niveau.
Vores regler omkring støtte til disse kurser og lejre, er således:

Vi yder et tilskud på 50% af din udgift pr. dag, dog max. kr. 150,- pr. dag.

For ture der arrangeres af TC, dækker klubben 0% - men vi betaler den fulde års udgift til TC for de løbere der udvælges til dette.

 

Fristartsordning for børn og unge

Tilmelding:
Du skal ikke tilmelde dig ordningen, børn og
unge (<= 20 år) er altid med i fristartordningen.

Ikke start:
Hvis man tilmelder sig et løb, som er dækket af fristartordningen, og ikke starter, skal man selv betale det fulde start-beløb.

Divisionsmatcher:
Divisionsturneringens 2 (forhåbentlig 3) løb dækkes under alle omstændigheder af klubben.

Dækning:
Fristartordningen dækker startafgift til alle løb i ind- og udland, hvor deltageren stiller op for FIF Hillerød.
Der er dog et max. på 2.000 kr. excl. divisionsmatcher.
Etapeløb1) dækkes ikke.
Det er løberens egen opgave at sørge for at dokumentation for betalte startafgifter i udlandet, der kan dækkes under fristartsordningen, bliver fremsendt til startkonto administartor.

1) 
Et løb der afvikles over flere dage i træk (evt. afbrudt af en enkelt hviledag), hvor der kåres en samlet vinder efter sidste etape er et etapeløb.
Etapeløb er ikke løbsserier over flere dage, hvor der er en uge eller mere mellem de enkelte etaper (f.eks. Natcup, SM Nat, Vintercup m.fl.)

EKT:
Leje af EKT-brikker (Emit og SportIdent) dækkes ikke, idet løberne opfordres til at købe egne brikker.