Opdateringer

Version 1.01 12-09-2019
Tracking og Tvungne pasager

Arrangør

Navn og klassifikation

DM lang
Klassifikation: A-stævne *****
IOF World Ranking Event

10. afdeling af Løberen League 2019 og 8. afdeling af Trimtex Cup 2019
Løbet er åbent for udenlandske deltagere

Dato

15.09.2019 – Stævnepladsen åbner kl. 09:00

Løbsområde

Gribskov Mårum og Søskoven. Løbsområdet vist på http://www.fiforientering.dk/wp-dm2019/skovlukning/ er lukket i henhold til DOF’s reglement §2.8

Mødested

Afmærkning til stævneplads fra følgende vejkryds:

Hillerødvejen (vej 6) / Nødebovej (vej 227) 55.957877, 12.334865

Ny Mårumvej (vej 251) / Tinghusevej (vej 205) 56.028137, 12.280321

Frederiksværksvej (vej 205) / Gillelejevej (vej 227) 56.039177, 12.345592

Parkering, Stævneplads og Stævnecenter er samme sted.

Parkering

Parkering på stævnepladsen. Følg parkeringsvagternes anvisninger. Det er ikke tilladt at parkere på de små parkeringspladser nord og syd for stævnepladsen langs Gillelejevejen. Busparkering anvises ved forhåndstilmelding til john.sondergard@gmail.com

Oversigt

Afstande

Parkering til stævneplads 0-300m.
Busparkering til stævneplads 600m.
Stævneplads til Start 1: 1100 m.
Stævneplads til Start 2: 700 m.

Transport til start

For de HD80+ som har tilmeldt sig transport ud til start vil der være opsamling ved sekretariat/stævnekontor. Når startlisterne foreligger, vil tidspunkt for opsamling blive oplyst i mail til alle som har tilmeldt sig denne service.

Omklædning og bad

Der er mulighed for bad i Frederiksborg Centeret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød.

Service

Der findes toilet på stævnepladsen.

Stævnet tilbyder en velassorteret kiosk.

Der er ikke mobildækning på stævnepladsen, så det er ikke muligt at bruge mobiltelefoner, hvorfor det ikke er muligt at betale med Mobilepay.
Så husk kontanter!

Der tilbydes ikke børnepasning.

Transport af overtrækstøj

Der er transport af overtrækstøj fra Start 1 og 2. Overtrækstøj placeres på område ved siden af toiletter på stævnepladsen

Børnebane

Der er gratis Børnebane på stævnepladsen i tidsrummet kl. 9:30 – 14:30. Præmie til alle som gennemfører.

Stævnekontor

På stævnepladsen, åbent fra kl. 09:00

Stævneplads

Klasser

Klasser og vindertider følger DOF’s reglement 2019 §4.1.2.1

D21 har 280 m stigning og H21 har 440 m stigning på banen

Åbne baner

Der er salg af åbne baner fra stævnepladsen i tidsrummet mellem kl. 9:30 – 11:15. Alle åbne baner startes som Put & Run mellem kl. 10.00 og 11:30

Der tilbydes følgende baner:

Startafgiften ved forhåndstilmelding for åbne baner er:

Ungdomsklasser, op til D/H-20, DKK 140,-

Øvrige klasser, DKK 170,-

Leje af SI-brik, DKK 20,-

Åbne baner kan tilmeldes via O-Service.
Ved tilmelding på dagen tillægges DKK 10,-

Mål for de åbne baner er som for alle øvrige løbere på stævnepladsen.

Løbskortene inddrages ved målpassage og udleveres igen efter sidste startende løber.

Kontrolsystem

Løbet afvikles med SportIdent.

Løbere, der anvender egen brik, skal oplyse nummer ved tilmelding. Øvrige løbere lejer en brik, som udleveres ifm. starten og afleveres igen ifm. mål.

Leje af SI-brik koster DKK 20. En ikke afleveret SI-brik skal erstattes med DKK 500. Løbere der har glemt deres brik kan leje en erstatningsbrik på dagen mod betaling af DKK 20,-.

Kortet

Gribskov Mårum og Søskoven 1:7.500; 1:10.000 og 1:15.000 Nytegnet 2019, 2,5 m.

Kortet er offset trykt og pakket i svejset plastlomme. Kortet er tildelt en kortkonsulent og er tildelt kvalitetsmærke.
Link til tidligere kort over løbsområdet (VMOC 2018)

På grund af stor skovhugst, ligger der flere større midlertidige bunker af stammer og grene langs de store skovveje. Disse er markeret med lilla streg på kortet. Der er en meget stor tømmerbunke, hvor der er markeret to mulige passager.

På kortet er anvendt special signatur О som er et farvet kunstværk malet på en knækket træstamme.

Prøveløb

Ved start 1 er der mulighed for at tage et kort med 4 prøveposter og løbe en 700 meter bane i terrænet. Kortene er printet i målestok 1:7.500, 1:10.000 og 1:15.000 og kan tages som selvbetjening fra bord i startområdet.

Terrænbeskrivelse

Nordsjællandsk blandingsskov med let kupering. Veludbygget vej- og stinet. Generelt god gennemløbelighed. Efter en varm og regnfuld sommer står bregner og anden underskov tæt, men er markeret på kortet.

Forbudte områder

Det er ikke tilladt at løbe på Gillelejevejen. Markeret med lilla krydser på kortet.

Forbudte områder er markeret på kortet og ikke i løbsterrænet.

Tvungne passager

Gillelejevejen skal passeres på mange baner ved to tvungne passager. De tvungne passager er bemandede og mandskabets anvisninger skal følges. De tvungne passager er markeret på løbskortene.

Farten for kørende trafik vil være nedsat ved de tvungne passager til 50 km/t. Der vil være opsat advarselstavler til trafikanterne, men vær alligevel opmærksom ved de tvungne passager.

På D10, H10 og Åben 6 er der en hvid snitzling mellem to poster på banen. Dette fremgår af banernes postdefinitioner.

Publikumspost og passage af stævneplads

D18, D20, D21, H18, H20 og H21 har alle en tvungen passage af stævnepladsen og en publikumspost ved indløb til stævnepladsen.

Postbeskrivelser

Postbeskrivelser med IOF-symboler er påtrykt løbskortet.
Løse postbeskrivelser udleveres til løberne ved start, hvis løberne har medbragt egnet, holder hertil.

Størrelsen på de løse postbeskrivelser:
D21 206 mm * 48 mm og H21 225 mm * 48 mm

Start

Første start kl. 10:00

Der er to starter. Start 2 passeres på vej til Start 1. Startsted fremgår af klasseoversigten.

Start 1: Følg Blå/hvid snitzling 1100 meter.

Start 2: Følg Blå/hvid snitzling 700 meter

4 minutter før start: Der er stillestart, løberen går ind i 1. boks, lejebrikker udleveres. Check (via enhed) af SI-brik foretages også i denne boks.

3 minutter før start: Løse postbeskrivelser kan tages og monteres i medbragt holder, løbskortet er ophængt.

2 minutter før start: Starttid og SI-brik kontrolleres. Løbskortet er ophængt. Løberne i klasser med sværhedsgrad Hvid-Let og Grøn-Begynder får udleveret løbskortet og har mulighed for at få instruktion af startpersonalet indtil startsignalet.

1 minut før start: Løberen placerer sig ud for kassen med løbskort markeret med løberens klasse. –

Startsignal: Løbere ved Start 1 tager kortet og følger tvungen snitzling ca. 100 meter til startpunkt som skal passeres. Løbere ved Start 2 tager kortet og
starter i startpunktet.

For sent startende løbere skal henvende sig til startpersonalet.

Der er toiletter og væske ved start og der er transport af overtrækstøj fra start til stævnepladsen.

Åbne individuelle baner må starte i tidsrummet kl. 10:00 og 11:30

Væskeposter

Af klasseoversigten fremgår hvilke baner som har væskeposter og hvor mange. Væsken vil være vand. Der er ligeledes væske ved start. I mål er der både vand og saftevand.

Brystnumre

Alle løbere i DM-klasser skal bære synligt brystnummer, som fremgår af startlisten. Brystnumre hænger ved start.

Tracking

Løbere der udvælges til at løbe med tracking vil fremgå af denne oversigt.
Veste til TracTrac og enheder udleveres ved Start 1 og afleveres efter målgang.

Mål

Målet er på stævnepladsen.

Løberne skal stemple målenheden på mållinjen og fortsætte i målslusen til kortaflevering og kontrolaflæsning af SI-brik og udlevering af mellemtider. Lejebrikker skal også afleveres i mål.

I mål er der væske – vand og saftevand.

Udgåede løbere skal melde sig i mål for aflæsning af SI-brik.

Udlevering af løbskort

Løbskortene inddrages ved målpassage og udleveres igen efter sidste start.

Max. tid

3 timer for kvinder og 4 timer for mænd

Præmier/medaljer

Nr. 1 i klasserne D21 og H21 modtager Danmarks Idræts-Forbunds (DIF) mesterskabsmedalje. Nr. 2 og 3 i D21 og H21 modtager forbundets mesterskabsmedalje i henholdsvis sølv og bronze.

Nr. 1, 2 og 3 i øvrige mesterskabsklasser modtager forbundets mesterskabsmedalje i henholdsvis guld, sølv og bronze.

Medaljer uddeles til deltagere, der har gennemført, uanset antallet af tilmeldte deltagere i de enkelte klasser.

Medaljer uddeles kun til personer, der på stævnedagen er medlem af en klub under forbundet og som er dansk statsborger eller på stævnedagen er tilmeldt folkeregistret i Danmark.

Der uddeles ikke medaljer til vinder af åbne baner.

Præmieoverrækkelsen finder sted i mål-området på stævnepladsen.

Dispensationer

FIF Hillerød har søgt om og fået dispensation fra DOF’s reglement §2.8 (Skovlukning) gældende for medlemmer af stævneorganisationen.

Jury

Dommer/Juryformand, Bo Konring, Søllerød OK

Jurymedlemmer:
Nord: Troels Nielsen, Horsens OK
Syd:  Søren Maarup, Kolding OK
Øst:  Charlotte Bergmann, Allerød OK

Protester/klager

Eventuelle klager/protester skal indgives skriftligt til stævnekontoret, som kontakter stævnelederen. Stævnelederen foretager en partshøring og meddeler skriftligt sin afgørelse.

Klager skal indgives så tidligt som muligt og senest ved stævnets afslutning. Herved forstås 30 minutter efter udløbet af maxtid for den sidst startende i konkurrencen.

Protester imod stævnelederens afgørelse eller imod fejl i arrangementet skal indgives skriftligt til juryformanden.

Stævneledelse

John Søndergård, FIF Hillerød Orientering
Hjortespringet 1, 3400 Hillerød
+45 4188 9504 / john.sondergard@gmail.com

Banelægger

Lars Simonsen, FIF Hillerød Orientering

Kontrollanter

Stævnekontrollant og IOF Event Advisor
Bo Konring, Søllerød OK

Banekontrollant
Gert Nielsen, Allerød OK

Korttegner

Bo Simonsen, FIF Hillerød Orientering
Steen Frandsen, Viborg OK

DOF Sponsorer

FIF Sponsorer