Opdateringer

Version 1.01 12-09-2019
Tracking

Arrangør

Navn og klassifikation

DM Stafet
Klassifikation: A-stævne *****
Løbet er åbent for udenlandske deltagere

Dato

14.09.2019 – Stævnepladsen åbner kl. 10:30

Løbsområde

Grib Skov Mårum

Mødested

Afmærkning til stævneplads fra følgende vejkryds:

Hillerødvejen (vej 6) / Nødebovej (vej 227) 55.957877, 12.334865

Ny Mårumvej (vej 251) / Tinghusevej (vej 205) 56.028137, 12.280321

Frederiksværksvej (vej 205) / Gillelejevej (vej 227) 56.039177, 12.345592

Parkering, Stævneplads og Stævnecenter er samme sted.

Parkering

Parkering på stævnepladsen. Følg parkeringsvagternes anvisninger. Det er ikke tilladt at parkere på de små parkeringspladser nord og syd for stævnepladsen langs Gillelejevejen. Busparkering anvises ved forhåndstilmelding til john.sondergard@gmail.com

Oversigt

Afstande

Parkering til stævneplads 0-300m. Start og mål ligger på Stævneplads.

Omklædning og bad

Der er mulighed for bad i Frederiksborg Centeret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød.

Service

Der findes toilet på stævnepladsen.

Stævnet tilbyder en velassorteret kiosk.

Der er ikke mobildækning på stævnepladsen, så det er ikke muligt at bruge mobiltelefoner, hvorfor det ikke er muligt at betale med Mobilepay.
Så husk kontanter!

Der tilbydes ikke børnepasning.

Der vil under løbet være speakning.

Børnebane

Der er gratis sprint-børnebane på stævnepladsen i tidsrummet kl. 12:30 – 15:00. Præmie til alle som gennemfører.

Stævnekontor

På stævnepladsen, åbent fra kl. 10:30. Klubposer med brystnumre og lejebrikker afhentes i stævnekontoret.

Holdsammensætning

FIF Hillerød Orientering skal senest 48 timer før stævnedagen have modtaget meddelelse pr. e-mail om holdenes sammensætning med angivelse af løbernes navne, briknumre og startrækkefølge. E-mail sendes til hp@grundtvigsvej.dk

Holdsammensætning, briknumre og startrækkefølge kan ændres indtil kl. 11.30 på løbs dagen mod gebyr på 100,- kr. pr. hold. pr. gang der foretages en ændring. 

Briknumrene følger løberne ved ændring af startrækkefølge.

Stævneplads

Klasser

Klasser og vindertider følger DOF’s reglement 2019 §4.1.2.1

Åbne baner

Der er salg af åbne baner fra stævnepladsen i tidsrummet mellem kl. 11:00 og 13:45.

Alle åbne baner startes som Put & Run mellem kl. 14:00 og 15:00 fra stævnepladsen

Startafgiften ved forhåndstilmelding for åbne baner er:

Ungdomsklasser, op til D/H-20, DKK 100,-

Øvrige klasser, DKK 125,-

Leje af SI-brik, DKK 20,-

Åbne baner kan tilmeldes via O-Service.

Ved tilmelding på dagen tillægges DKK 10,-

Der tilbydes følgende baner:

Kontrolsystem

Løbet afvikles med SportIdent.

Løbere, der anvender egen brik, skal oplyse nummer ved tilmelding. Øvrige løbere lejer en brik, som udleveres i klubposerne og afleveres igen ifm. mål.

Leje af SI-brik koster DKK 20,-. En ikke afleveret SI-brik skal erstattes med DKK 500. En brik må kun anvendes på én tur i stævnet. Løbere der har glemt deres brik kan leje en erstatningsbrik på dagen mod betaling af DKK 20,-.

Kortet

Gribskov Mårum 1:7.500 og 1:10.000 Nytegnet 2019, 2,5 m.

Kortet er printet og pakket i svejset plastlomme. Kortet er tildelt en kortkonsulent og er tildelt kvalitetsmærke.

På kortet er anvendt special signatur О som er en bålplads.

Terrænbeskrivelse

Nordsjællandsk blandingsskov med let kupering. Veludbygget vej- og stinet. Generelt god gennemløbelighed. Efter en varm og regnfuld sommer står bregner og anden underskov tæt, men er markeret på kortet.

På grund af stor skovhugst, ligger der flere større midlertidige bunker af stammer og grene langs de store skovveje. Disse er markeret med lilla streg på kortet.

Tvungne passager

På nogle baner skal der passeres en jernbane. Der er tvungne bemandede overgange. Disse er markeret på kortet. Mandskabets anvisninger skal følges.

Ungdomsklasser til og med 16 år passerer ikke jernbanen. På D12, H12, D/H max -43, Åben 5 og Åben 6 er der en hvid snitzling mellem to poster på banen. Dette fremgår af banernes postdefinitioner. På mindre stier i samme klasser er opvækst af bregner og underskov slået af og på to korte stykker er de mindre stier markeret med hvid farvet snitzling.

Postbeskrivelser

Der er ikke løse postbeskrivelser. Postbeskrivelser med IOF-symboler er trykt på forsiden af kortet.  I visse områder står posterne tæt. Kontrollér numrene.

Start

Første stafet-start kl. 13.30. Start foregår på stævnepladsen. Fra stævnepladsen følges afmærket tvungen rute ind i skoven 10 meter frem til startpunkt, som skal passeres.

Åbne individuelle baner må starte i tidsrummet kl. 14:00 og 15:00, og starter ligeledes på stævnepladsen.

Forvarsling og passage af stævneplads

Der er ingen forvarsling, men alle længere baner har en publikumspost på stævnepladsen, som stemples, hvorefter der er en afmærket tvungen rute i kanten af stævnepladsen. Ved afmærkningens ophør er der fri orientering mod næste post.

For klasserne: D/H12, D/H max -43 (kun 2. tur) D65, H70, H75 og D/H min 185- er der ikke nogen publikumspost.

Skifte og målprocedure

Alle løbere skal aflevere kortet inden der løbes mod skift/mål. Herefter deler indløbet sig i to.

Løbere som skal skifte følger skiltet SKIFT til højre, stempler skifteposten og løber videre for at tage næste løbers kort, som så afleveres til næste løber.

Derefter går løberen til aflæsning af SI-brik.

Holdnummer og tur er trykt på bagsiden af kortet og er synligt for løberen.

Det er løberens eget ansvar at tage det rigtige kort, og modtagerens ansvar at kontrollere, at det er det rigtige som modtages.

2. og 3. turs løbere er selv ansvarlig for at komme rettidig ind i skiftezonen.

Det er løberens eget ansvar at nulstille brikken ved indgangen til start-/skifteområdet.

Løbere på sidste tur følger skiltet MÅL til venstre, løber gennem mål og stempler målposten, som er placeret efter mållinjen. Mållinjepassering er afgørende på sidste tur.

Løbere bedes holde samme rækkefølge ved brikaflæsningen som ved målpassagen. Kort afleveres ved mål.

Udgåede løbere skal melde sig i mål for aflæsning af SI-brik.

Efterstart

Forventes ca. kl. 15:30. Nøjagtigt tidspunkt oplyses af stævnespeaker

Udlevering af løbskort

Løbskort bliver udleveret fra Stævnekontoret, når efterstarten er gået

Max. tid

4½ timer for stafethold og 2 timer for individuelle åbne baner

Væske

Der er ingen væskeposter i skoven, men der er væske ved publikumspassage. Der er væske (saft og vand) umiddelbart efter aflæsning af brik.

Brystnumre

Alle stafetløbere skal bære synligt brystnummer, som fremgår af startlisten. Brystnumre udleveres i klubposer fra Stævnekontoret fra kl. 10:30

Tracking

Løbere der udvælges til at løbe med tracking vil fremgå af denne oversigt.
Veste til TracTrac og enheder udleveres ved Sekretariatet/stævnekontor og afleveres efter målgang.

Præmier/medaljer

Nr. 1 i klasserne D21 og H21 modtager Danmarks Idræts-Forbunds (DIF) mesterskabsmedalje. Nr. 2 og 3 i D21 og H21 modtager forbundets mesterskabsmedalje i henholdsvis sølv og bronze.

Nr. 1, 2 og 3 i øvrige mesterskabsklasser modtager forbundets mesterskabsmedalje i henholdsvis guld, sølv og bronze.

Medaljer uddeles til deltagere, der har gennemført, uanset antallet af tilmeldte deltagere i de enkelte klasser.

Medaljer uddeles kun til personer, der på stævnedagen er medlem af en klub under forbundet og som er dansk statsborger eller på stævnedagen er tilmeldt folkeregistret i Danmark. For stafethold skal alle deltagere på holdet opfylde dette.

Der uddeles ikke medaljer til vinder af åben mixklasse og åbne baner.

Præmieoverrækkelsen finder sted i mål-området på stævnepladsen

Dispensationer

FIF Hillerød har søgt om og fået dispensation fra DOF’s reglement §2.8 (Skovlukning) gældende for medlemmer af stævneorganisationen.

Jury

Dommer/Juryformand, Bo Konring, Søllerød OK

Jurymedlemmer:
Nord: Troels Nielsen, Horsens OK
Syd:  Søren Maarup, Kolding OK
Øst:  Charlotte Bergmann, Allerød OK

Protester/klager

Eventuelle klager/protester skal indgives skriftligt til stævnekontoret, som kontakter stævnelederen. Stævnelederen foretager en partshøring og meddeler skriftligt sin afgørelse.

Klager skal indgives så tidligt som muligt og senest ved stævnets afslutning. Herved forstås 30 minutter efter udløbet af maxtid for den sidst startende i konkurrencen.

Protester imod stævnelederens afgørelse eller imod fejl i arrangementet skal indgives skriftligt til juryformanden.

Stævneledelse

John Søndergård, FIF Hillerød Orientering
Hjortespringet 1, 3400 Hillerød
+45 4188 9504 / john.sondergard@gmail.com

Banelægger

Lars Simonsen, FIF Hillerød Orientering

Kontrollanter

Stævnekontrollant
Bo Konring, Søllerød OK

Banekontrollant
Gert Nielsen, Allerød OK

Korttegner

Bo Simonsen, FIF Hillerød Orientering

DOF Sponsorer

FIF Sponsorer