3. juni 2017 – Sprint (Indbydelse)

Arrangør
FIF Hillerød Orientering (http://www.fiforientering.dk)
Kontakt og information Henrik Poulsen, FIF Hillerød Orientering
+45 40 76 90 97 / pinse2017@fiforientering.dk
http://www.fiforientering.dk/pinse2017
Stævne og klassifikation FIF Pinseweekend – Sprint (WRE og Elite Junior testløb). Klassifikation A****

 8. afdeling af Trimtex Senior Cup
 8. afdeling af Løberen Junior League

Dato Lørdag den 3. juni 2017
Løbsområde Hillerød Øst
Mødested Vejvisning fra Københavnsvej/Skovledet, 3400 Hillerød
GPS: 55.923510, 12.328824(Rettet 21-05-2017)
Vejvisning fra Københavnsvej/Tamsborgvej, 3400 Hillerød
GPS: 55.931688, 12.316099
Kortet Hillerød Øst 1:4.000 med en ækvidistance på 2,5m

Kortet er ny tegnet i 2017 og forventes tildelt DOF’s kvalitetsmærke.

Kort til testløb og elite klasser (WRE) er i offsettryk, kort til øvrige klasser er printet. Alle kort leveres i svejset plast.

Terrænbeskrivelse Bymæssig bebyggelse og et større åbent græsareal.

Den bymæssige bebyggelse består hovedsageligt af etageejendomme med et udbygget net af gangarealer, mellemliggende græsplæner, hegn og impassable hække.

Højdeforskellene er små.

Klasser Banelængder følger DOF’s reglement 2017 § 4.1.2.1

Endelige banelængder og postantal oplyses i instruktionen.

Følgende klasser udbydes som Elite Junior (testløb) og Elite Senior (WRE), klasserne W20, W21 løber samme bane og klasserne M20, M21 løber ligeledes samme bane.

DOF foretager seedning i klasserne W20, M20, W21 og M21.

Klasse Sværhedsgrad Vindertid Bemærk
D16 Sort–Svær 15 Testløb
W20 Sort–Svær 15 Testløb
W21 Sort–Svær 15 WRE
H16 Sort–Svær 15 Testløb
M20 Sort–Svær 15 Testløb
M21 Sort–Svær 15 WRE

Følgende klasser er ikke Elite Junior eller Elite Senior klasser og medregnes derfor ikke til testløb eller WRE.

Klasse Sværhedsgrad Vindertid Bemærk
Begynder Grøn-Begynder 15 Skygning tilladt
D10 Grøn-Begynder 15  
D12 Hvid–Let 15  
D14 Gul–Mellemsvær 15  
D15-20 Sort–Svær 15
D35 Sort–Svær 15
D40 Sort–Svær 15
D45 Sort–Svær 15
D50 Sort–Svær 15
D55 Sort–Svær 15
D60 Sort–Svær 15
D65 Sort–Svær 15
D70 Blå–Svær 15
D75 Blå–Svær 15
D80 Blå–Svær 15
D85 Blå–Svær 15
H/D90 Blå–Svær 15
H10 Grøn-Begynder 15  
H12 Hvid–Let 15  
H14 Gul–Mellemsvær 15  
H15-20 Sort–Svær 15
H35 Sort–Svær 15
H40 Sort–Svær 15
H45 Sort–Svær 15
H50 Sort–Svær 15
H55 Sort–Svær 15
H60 Sort–Svær 15
H65 Sort–Svær 15
H70 Blå–Svær 15
H75 Blå–Svær 15
H80 Blå–Svær 15
H85 Blå–Svær 15

Følgende baner udbydes som baner med fri tilmelding, denne tilmelding kan foretages via den ordinære tilmelding, eller ved køb på stævnepladsen 1). Åbne baner kan købes på stævnepladsen fra kl. 13.30.

Bane Sværhedsgrad Vindertid Bemærk
Åben1 Sort-Svær 15
Åben2 Gul–Mellemsvær 15  
Åben3 Hvid-Let 15  

1) Ved køb af åbne baner på stævnepladsen tillægges kr. 10,- til den normale pris, bemærk at der kun er et begrænset antal baner til salg på stævnepladsen.

Præmier Se en samlet oversigt over præmier på denne side.
Kontrolsystem Løbet afvikles med SportIdent.
Løbere, der anvender egen brik, skal oplyse nummeret på denne ved tilmelding.
Løbere der er tilmeldt uden en brik vil blive tildelt en lejebrik.
Lejebrikker udleveres ved starten og afleveres igen ved målgang.
Start Der er individuel start, med et interval på mindst 1 min.
Første start er kl. 14.00
Der vil være fri starttid for Begynder og HD10
Åbne baner forventes at kunne starte fra kl. 15.00
Karantæne Løbere i klasserne HD16, MW20 og MW21 skal gå direkte til karantæneområdet, der ligger umiddelbart inden stævnepladsen, og må først befinde sig på stævnepladsen efter målgang.

Tøj og udstyr placeres således at løberne kan afhente dette efter målgang.

Afstande Parkering -> Stævneplads 700m (følg blå/hvid snitzling)
Stævneplads -> Start 1.000m
Mål ligger på stævnepladsen
Børnebane Der er ingen børnebane
Service Der findes toilet på stævnepladsen
Stævnet tilbyder en velassorteret kiosk.
Der tilbydes ikke mulighed for bad.
Der tilbydes ikke mulighed for børnepasning.
Overnatning Se forslag til overnatning her.
Tilmelding Se detaljer og priser på siden tilmelding.
Visum Se de gældende visum regler her.
Stævneleder Lars Konradsen, FIF Hillerød Orientering
Søren Wassard, FIF Hillerød Orientering
Banelægger Mads K. Larsen, FIF Hillerød Orientering
Ulrik Staugaard, FIF Hillerød Orientering
Stævnekontrol og IOF Event Adviser  Torben Kristensen, Herlufsholm OK
Banekontrol Helge Lang Pedersen, Farum OK
Jury
Jury formand Torben Kristensen, Herlufsholm OK
Jury medlemmer Udpeges når tilmeldingerne foreligger

 

Lukket for kommentarer.