Forside

fiflogoFIF Hillerød Orientering inviterer til 3 dage med orienteringsløb 3. - 5. juni 2017, hvor der tilbydes sprint, mellemdistance og langdistance.

Alle 3 løb er udtagelsesløb til det danske U16- og juniorlandshold (U-20), med henblik på deltagelse i EYOC og JWOC 2017. Sprint og mellemdistance er derudover begge WRE afdelinger og langdistance er Sjællandsmesterskab.

Alle 3 løb er afdelinger i Trimtex Senior Cup og Løberen Junior League, derudover er langdistance en afdeling i Ungdoms Cup. 

Specielt mellemdistance og langdistance kan være relevant træning for potentielle deltagere i WMOC 2018, da der skal løbes i skoven der grænser op til Søskoven. Søskoven skal bruges til WMOC 2018 finale.

Sprint
3. juni 2017

Læs mere
Sprint-området indeholder bymæssig bebyggelse og et større åbent græsareal.

Den bymæssige bebyggelse består hovedsageligt af etageejendomme med et udbygget net af gangarealer, mellemliggende græsplæner, hegn og impassable hække.

Højdeforskellene er små.

Mellem
4. juni 2017

Læs mere
Terrænet består overvejende af blandet åben løvskov med partier af nåleskov og yngre tættere bevoksning med indslag af åbne enge og større moseområder.

Gennemløbeligheden er generelt god med et veludbygget stisystem.

Kuperingen er let til moderat med flere helt flade områder.

Lang
5. juni 2017

Læs mere
Terrænet består overvejende af blandet åben løvskov med partier af nåleskov.

Gennemløbeligheden god og der er et veludbygget stisystem.

Kuperingen er meget afvekslende med stejle skrænter ved Esrum Sø og markant kupering i Gribskov Mårum og fladere områder både vest i terrænet i Mårum og i øst i Søskoven.

Lukket for kommentarer.