4. juni 2017 – Mellem (Indbydelse)

Arrangør
FIF Hillerød Orientering (http://www.fiforientering.dk)
Kontakt og information Henrik Poulsen, FIF Hillerød Orientering
+45 40 76 90 97 / pinse2017@fiforientering.dk
http://www.fiforientering.dk/pinse2017
Stævne og klassifikation FIF Pinseweekend – Mellem (WRE og Elite Junior testløb). Klassifikation A****

 9. afdeling af Trimtex Senior Cup
 9. afdeling af Løberen Junior League

Dato Søndag den 4. juni 2017
Løbsområde Gribskov Mårum
Mødested Vejvisning fra Mårum Station, Frederiksværksvej 145, 3230 Græsted
GPS: 56.030837, 12.316736
Kortet Gribskov Mårum

Klasser <= HD40 (incl. HD16, MW20 og MW21) løber på 1:10.000
Klasser >= HD45 løber på 1:7.500

Ækvidistancen er på 2,5m for alle klasser

Kortet er tildelt DOF’s kvalitetsmærke i 2015 og er revideret i 2017 ifb. med dette arrangement.

Kort til testløb og elite klasser (WRE) er i offsettryk, kort til øvrige klasser er printet. Alle kort leveres i svejset plast.

Terrænbeskrivelse Terrænet består overvejende af blandet åben løvskov med partier af nåleskov og yngre tættere bevoksning med indslag af åbne enge og større moseområder.

Gennemløbeligheden er generelt god med et veludbygget stisystem.

Kuperingen er let til moderat med flere helt flade områder.

Klasser Banelængder følger DOF’s reglement 2017 § 4.1.2.1

Endelige banelængder og postantal oplyses i instruktionen.

Følgende klasser udbydes som Elite Junior (testløb) og Elite Senior (WRE), klasserne W20, W21 løber samme bane og klasserne M20, M21 løber ligeledes samme bane. (Rettet 17-04-2017)

DOF foretager seedning i klasserne W20, M20, W21 og M21.

Klasse Sværhedsgrad Vindertid Start Bemærk
D16 Sort–Svær 25 1 Testløb
W20 Sort–Svær 25 1 Testløb
W21 Sort–Svær 35 1 WRE
H16 Sort–Svær 25 1 Testløb
M20 Sort–Svær 25 1 Testløb
M21 Sort–Svær 35 1 WRE

Følgende klasser er ikke Elite Junior eller Elite Senior klasser og medregnes derfor ikke til testløb eller WRE.

Klasse Sværhedsgrad Vindertid Start Bemærk
Børnebane Lysegrøn-Børnebane Snitzlet
Begynder Grøn-Begynder 2 Skygning tilladt
D10 Grøn-Begynder 15 2  
D12 Hvid–Let 20 2  
D14 Gul–Mellemsvær 25 2  
D15-20 Sort–Svær 25 2
D35 Sort–Svær 35 2
D40 Sort–Svær 35 2
D45 Sort–Svær 35 2
D50 Sort–Svær 35 2
D55 Sort–Svær 35 2
D60 Sort–Svær 35 2
D65 Sort–Svær 35 2
D70 Blå–Svær 30 2
D75 Blå–Svær 30 2
D80 Blå–Svær 30 2
D85 Blå–Svær 30 2
H/D90 Blå–Svær 30 2
H10 Grøn-Begynder 15 2  
H12 Hvid–Let 20 2  
H14 Gul–Mellemsvær 25 2  
H15-20 Sort–Svær 25 2
H35 Sort–Svær 35 2
H40 Sort–Svær 35 2
H45 Sort–Svær 35 2
H50 Sort–Svær 35 2
H55 Sort–Svær 35 2
H60 Sort–Svær 35 2
H65 Sort–Svær 35 2
H70 Blå–Svær 35 2
H75 Blå–Svær 30 2
H80 Blå–Svær 30 2
H85 Blå–Svær 30 2

Følgende baner udbydes som baner med fri tilmelding, denne tilmelding kan foretages via den ordinære tilmelding, eller ved køb på stævnepladsen 1). Åbne baner kan købes på stævnepladsen fra kl. 09.30.

Bane Sværhedsgrad Vindertid Start Bemærk
Åben1 Sort-Svær 35 2
Åben2 Sort-Svær 25 2
Åben3 Blå-Svær 30 2
Åben4 Gul–Mellemsvær 25 2  
Åben5 Hvid-Let 20 2  
Åben6 Grøn-Begynder 15 2  

1) Ved køb af åbne baner på stævnepladsen tillægges kr. 10,- til den normale pris, bemærk at der kun er et begrænset antal baner til salg på stævnepladsen.

Præmier Se en samlet oversigt over præmier på denne side.
Kontrolsystem Løbet afvikles med SportIdent.
Løbere, der anvender egen brik, skal oplyse nummeret på denne ved tilmelding.
Løbere der er tilmeldt uden en brik vil blive tildelt en lejebrik.
Lejebrikker udleveres ved starten og afleveres igen ved målgang.
Start Der er individuel start, med et interval på mindst 2 min.
Første start er kl. 10.00
Der vil være fri starttid for Begynder og HD10
Karantæne Løbere i klasserne HD16, MW20 og MW21 skal have forladt stævnepladsen inden første start. Løberne skal herefter befinde sig i karantæneområdet ved start 1.

Der er transport af tøj og udstyr fra start 1 til stævnepladsen.

Afstande Parkering -> Stævneplads 800m (følg blå/hvid snitzling)
Stævneplads -> Start 1 2.100m
Stævneplads -> Start 2 400m
Mål ligger på stævnepladsen
Børnebane Der tilbydes en snitzlet børnebane.
Børnebanen er gratis og der er en lille præmie til alle der gennemfører denne.
Service Der findes toilet på stævnepladsen og ved start 1
Stævnet tilbyder en velassorteret kiosk.
Der tilbydes ikke mulighed for bad.
Der tilbydes ikke mulighed for børnepasning.
Overnatning Se forslag til overnatning her.
Tilmelding Se detaljer og priser på siden tilmelding.
Visum Se de gældende visum regler her.
Stævneleder Henrik Poulsen, FIF Hillerød Orientering
Banelægger John Søndergård, FIF Hillerød Orientering
Stævnekontrol og IOF Event Adviser  Torben Kristensen, Herlufsholm OK
Banekontrol Helge Lang Pedersen, Farum OK
Jury
Jury formand Torben Kristensen, Herlufsholm OK
Jury medlemmer Udpeges når tilmeldingerne foreligger

 

Lukket for kommentarer.