3. juni 2017 – Sprint (Instruktion)

Arrangør
FIF Hillerød Orientering (http://www.fiforientering.dk)
Kontakt og information Henrik Poulsen, FIF Hillerød Orientering
+45 40 76 90 97 / pinse2017@fiforientering.dk
http://www.fiforientering.dk/pinse2017
Stævne og klassifikation FIF Pinseweekend – Sprint (WRE og Elite Junior testløb). Klassifikation A****

 8. afdeling af Trimtex Senior Cup
 8. afdeling af Løberen Junior League

Dato Lørdag den 3. juni 2017
Løbsområde Hillerød Øst
Kørevejledning, mødested Vejvisning fra Københavnsvej/Tamsborgvej, 3400 Hillerød
GPS: 55.931688, 12.316099Fra vejvisningen er der 800m til parkering.
Oversigt over stævneplads 

I vores velassorterede kiosk kan du købe følgende.

Der tilbydes ikke bad, børnepasning eller børnebane.

Afstande Parkering -> Stævneplads 700m (følg blå/hvid snitzling)
Stævneplads -> Start 1.200m (følg sort “Adidas” snitzling)
Mål ligger på stævnepladsen
Klasser Banelængder følger DOF’s reglement 2017 § 4.1.2.1

Følgende klasser udbydes som Elite Junior (testløb) og Elite Senior (WRE), klasserne W20, W21 løber samme bane og klasserne M20, M21 løber ligeledes samme bane.

DOF foretager seedning i klasserne W20, M20, W21 og M21.

Klasse Sværhedsgrad Længde Poster Væske
D16 Sort–Svær 3.445m 21 0
W20 Sort–Svær 3.850m 24 0
W21 Sort–Svær 3.850m 24 0
H16 Sort–Svær 3.635m 25 0
M20 Sort–Svær 4.150m 25 0
M21 Sort–Svær 4.150m 25 0

Klasserne D16, W20, W21, H16, M20 og M21 har angivet banelængder som det kortest mulige vejvalg.
For alle øvrige klasser er banelængder opgivet som luftlinje.
På postbeskrivelserne er banelægnde opgivet som luftlinje for samtlige klasser.

W20, W21 har en stigning på 25m og M20, M21 har en stigning på 50m.

Følgende klasser er ikke Elite Junior eller Elite Senior klasser og medregnes derfor ikke til testløb eller WRE.

Klasse Sværhedsgrad Længde Poster Væske
Begynder Grøn-Begynder 1.870m 19 0
D10 Grøn-Begynder 1.870m 19 0
D12 Hvid–Let 2.470m 20 0
D14 Gul–Mellemsvær 2.530m 23 0
D15-20 Sort–Svær 2.080m 20 0
D35 Sort–Svær 2.130m 21 0
D40 Sort–Svær 2.250m 20 0
D45 Sort–Svær 2.250m 20 0
D50 Sort–Svær 2.080m 20 0
D55 Sort–Svær 2.080m 20 0
D60 Sort–Svær 2.080m 20 0
D65 Sort–Svær 1.940m 17 0
D70 Blå–Svær 1.940m 17 0
D75 Blå–Svær 1.940m 17 0
D80 Blå–Svær 1.940m 17 0
D85 Blå–Svær 1.940m 17 0
H/D90 Blå–Svær 1.940m 17 0
H10 Grøn-Begynder 1.870m 19 0
H12 Hvid–Let 2.470m 20 0
H14 Gul–Mellemsvær 2.530m 23 0
H15-20 Sort–Svær 2.250m 20 0
H35 Sort–Svær 2.520m 25 0
H40 Sort–Svær 2.520m 25 0
H45 Sort–Svær 2.520m 25 0
H50 Sort–Svær 2.130m 21 0
H55 Sort–Svær 2.130m 21 0
H60 Sort–Svær 2.250m 20 0
H65 Sort–Svær 2.250m 20 0
H70 Blå–Svær 2.080m 20 0
H75 Blå–Svær 2.080m 20 0
H80 Blå–Svær 1.940m 17 0
H85 Blå–Svær 1.940m 17 0

Alle banelængder er opgivet i lige linje.

Følgende baner udbydes som baner med fri tilmelding, disse baner kan købes på stævnepladsen fra kl. 13.30.

Bane Sværhedsgrad Længde Poster Væske
Åben1 Sort-Svær  2.570m 24 0
Åben2 Gul–Mellemsvær  2.530m 23 0
Åben3 Hvid-Let  2.470m 20 0

Alle banelængder er opgivet i lige linje.

Ved køb af åbne baner på stævnepladsen tillægges kr. 10,- til den normale pris, bemærk at der kun er et begrænset antal baner til salg på stævnepladsen.

Løbere kan leje en SportIdent brik for kr. 15,-

Åbne baner kan starte fra kl. 15.15

Kontrolsystem Løbet afvikles med SportIdent.

Det er løberens eget ansvar at sikre at stemplingen af SportIdent enheden er sket korrket. SportIdent enheden afgiver lyd ved korrekt stempling, i tvivlstilfælde skal løberen foretage kontrolklippet i kortet (felterne R1-R3) med den stiftklemme der er monteret på poststativet.

Lejebrikker udleveres ved indgang til starten og afleveres igen ved målgang.

Kontrolnummer på posterne er placeret lodret på stativet og vandret på SportIdent enheden.

Kort Fredskovhellet 1:4.000 med en ækvidistance på 2,5m
Kortet er ny tegnet i 2017 og tildelt DOF’s kvalitetsmærke 2017.04.
Terræn Hovedparten af løbsterrænet består af boligblokke omgivet af græsarealer og er bundet sammen af et veludviklet og overvejende flisebelagt eller asfalteret stisystem. Området er relativt fladt og indeholder desuden en hel del impassable hække og buskadser. Mod nordøst ligger et åbent kuperet område med højt græs og tornbeklædte ranker, det er kun de længste baner der kommer igennem dette område.
Vejpassage Alle klasser har mindst én passage af en mindre befærdet vej. Tre konkrete passagesteder, som primært er relateret til begynder, lette og mellemsvære baner, vil være bemandet. Det er løberens eget ansvar at orientere sig ift. trafikken og iøvrigt overholde gældende færdselsregler.
Forbudte områder Forbudte områder er markeret med violet skravering. I løbsområdet pågår aktuelt et renoveringsarbejde. Således er der opstillet indhegninger med byggemateriel på to parkeringspladser, ligesom der findes et antal byggefelter. Der er nogle steder opsat rød/hvide snitzlinger for at tydeliggøre afgrænsningen af forbudte områder.

 Eksempel på forbudt område.

Det er ikke tilladt at passere snitzlinger eller række ind over snitzlinger, hække og bede mv. for at nå posterne.

Publikumspost Klasserne D16, W20, W21, D35, H16, M20, M21, H35, H40, H45, H50, H55 og Åben 1 har alle en publikumspost.
Pigsko Det er forbudt at løbe med metalpigge eller metaldupper.
Postbeskrivelser Postbeskrivelser er trykt på forsiden af kortet i størrelsen 6 mm.

Løse postbeskrivelser kan tages i startboks 2, såfremt løberen medbringer en passende holder til denne.

Løse postbeskrivelser er 6 mm firkanter. Total størrelse på postbeskrivelsen er:
W20, W21 180 mm * 48 mm
M20, M21 174 mm * 48 mm

Karantæne for klasserne
D16, W20, W21, H16, M20, M21
Løbere i klasserne D16, W20, W21, H16, M20, M21 skal gå direkte i karantæne inden start og må først befinde sig på stævnepladsen efter de har løbet.

Løberne vil blive registreret ved indgangen til karantæneområdet, hvor de SENEST skal være kl. 14.00.

I karantæneområdet er brug af telefoner, computere o.lign. ikke tilladt – opstår der behov for kontakt med nogen udenfor karantæneområdet kan en official kontaktes.

Når løberen forlader karantæneområdet følges snitzlingen (se afsnittet afstande) direkte til start.

Der findes toilet ved karantæneområdet.

Brystnumre Løbere i klasserne D16, W20, W21, H16, M20, M21 skal bære brytsnummer, disse brystnumre er ophængt ved start.
Tracking Løbere der udvælges til at løbe med tracking vil fremgå af denne oversigt.

Veste til TracTrac enheder findes i karantæneområdet medens TracTrac enheden udleveres ved start.

Start Første start er kl. 14.00

Starten kan skitseres således:

Der er fremkald 4 min. før starttid.

Startboks 1: Løberen kontrolleres ift. korrekt SportIdent brik, evt. lejebrik udleveres, løberen skal registrere sit fremmøde ved stempling i en SportIdent Enhed.
Startboks 2: Der hænger et blankt kort over løbsområdet. Løberen tage en løs postdefinition, såfremt der medbringes en passende holder til denne.
Startboks 3: Der hænger et blankt kort over løbsområdet, løbere på grønne baner (begynder) og hvide baner(lette), kan tage deres løbskort. Løbsofficial yder starthjælp.
Startboks 4: Løberen placerer sig udfor den kasse der indeholder det løbskort som løberen skal løbe på, løbskortet må tages fra kassen i startøjeblikket.Starten markeres med lyd (4 korte og 1 langt bip), ved det lange bip må løberen se på løbskortet.

Startpunktet er ved slutningen af startboks 4 og er markeret med en skærm.

Da løbere i klasserne begynder, D10 og H10 har fri starttid skal de stemple SportIdent enheden START når de forlader startboks 4. Dette er også gældende for løbere på åbne baner.

For sent startende løbere skal hurtigst muligt henvende sig til startpersonalet. Løbere der kommer for sent til start på grund af en arrangør fejl vil få tildelt en ny starttid, i øvrige tilfælde regnes løberens starttid fra den officielle starttid.

Der er toiletter tæt ved start.

Mål Mål er på stævnepladsen.

Løberne skal stemple målenheden på mållinjen og fortsætte i målslusen til kontrolaflæsning af SportIdent brik og udlevering af mellemtider.

Løbskortet inddrages efter målgang og vil blive udleveret når de sidste løbere er startet, lejebrikker skal afleveres i mål.

Max. tid for alle klasser er 50 min.

I mål er der væske – vand og saftevand.

Udgåede løbere skal henvende sig i mål for aflæsning af SportIdent brik.

Overtrækstøj Der er ikke transport af overtrækstøj fra start.

For de klasser der er i karantæne, kan tasker og overtrækstøj placeres i overdækket og overvåget område når karantæneområdet forlades.

Tasker og overtrækstøj afhentes samme sted efter løbet.

Præmier Se en samlet oversigt over præmier på denne side.

Det forventes at præmieoverrækkelsen bliver kl. 16:30

Ordensregler Løbet afvikles i et område med tæt bebyggelse, så respekter beboerne og tag hensyn når i møder andre på veje og stier.
Dispensationer Der er ikke søgt dispensationer til dette løb.
Klager Klager indgives mundtligt eller skriftligt til stævneleder, stævneleder vil kunne kontaktes ved henvendelse til stævnekontoret. Klager skal indgives så tidligt som muligt og senest 30 minutter efter udløbet af maxtid for den sidst startende i konkurrencen.
Jury
Jury formand Torben Kristensen, Herlufsholm OK
Jury medlemmer Per Eg Pedersen, Kolding OK
Anker Møller, Silkeborg OK
Max Prang, Fredensborg OK

Juryen vil være tilstede på stævnepladsen, og vil kunne kontaktes ved henvendelse til stævnekontoret.

Stævneorganisation Stævneledere: Lars Konradsen (40 28 45 17) og Søren Wassard, FIF Hillerød Orientering
Banelæggere: Mads K. Larsen og Ulrik Staugaard, FIF Hillerød Orientering
Korttegnere: Mads K. Larsen og Ulrik Staugaard, FIF Hillerød Orientering
Stævnekontrol og IOF Event Adviser: Torben Kristensen, Herlufsholm OK
Banekontrol: Helge Lang Pedersen, Farum OK

 

Lukket for kommentarer.