4. juni 2017 – Mellem (Instruktion)

Arrangør
FIF Hillerød Orientering (http://www.fiforientering.dk)
Kontakt og information Henrik Poulsen, FIF Hillerød Orientering
+45 40 76 90 97 / pinse2017@fiforientering.dk
http://www.fiforientering.dk/pinse2017
Stævne og klassifikation FIF Pinseweekend – Mellem (WRE og Elite Junior testløb). Klassifikation A****

 9. afdeling af Trimtex Senior Cup
 9. afdeling af Løberen Junior League

Dato Søndag den 4. juni 2017
Løbsområde Gribskov Mårum
Kørevejledning, mødested Vejvisning fra Mårum Station, Frederiksværksvej 145, 3230 Græsted
GPS: 56.030837, 12.316736
Fra vejvisningen er der 1.200m til parkering.
Oversigt over stævneplads  

I vores velassorterede kiosk kan du købe følgende.

O-Butikken og Løberministeriet vil være tilstede på pladsen.

Der er en gratis børnebane i nærheden af stævnepladsen i tidsrummet kl. 10.00 – 13.00, der vil være en lille præmie til alle som gennemfører børnebanen. Børnebanen går gennem terræn og er derfor ikke barnevognsvenlig.

Der tilbydes ikke bad eller børnepasning.

Afstande Parkering -> Stævneplads 800m (følg blå/hvid snitzling)
Stævneplads -> Start 1 2.100m (følg blå/gul snitzling)
Stævneplads -> Start 2 400m (følg sort “Adidas” snitzling)
Mål ligger på stævnepladsen
Klasser Banelængder følger DOF’s reglement 2017 § 4.1.2.1

Følgende klasser udbydes som Elite Junior (testløb) og Elite Senior (WRE).

DOF foretager seedning i klasserne W20, M20, W21 og M21.

Klasse Sværhedsgrad Længde Poster Start Væske
D16 Sort–Svær 3.810m 15 1 0
W20 Sort–Svær 4.380m 20 1 0
W21 Sort–Svær 5.500m 20 1 0
H16 Sort–Svær 4.470m 18 1 0
M20 Sort–Svær 5.110m 19 1 0
M21 Sort–Svær 6.200m 23 1 0

W20 har en stigning på 50m og W21 har en stigning på 60m.
M20 har en stigning på 60m og M21 har en stigning på 70m.

Følgende klasser er ikke Elite Junior eller Elite Senior klasser og medregnes derfor ikke til testløb eller WRE.

Klasse Sværhedsgrad Længde Poster Start Væske
Børnebane Lysegrøn-Børnebane
Begynder Grøn-Begynder 2.020m 11 2 0
D10 Grøn-Begynder 3.210m 12 2 0
D12 Hvid–Let 3.000m 13 2 0
D14 Gul–Mellemsvær 3.340m 12 2 0
D15-20 Sort–Svær 3.290m 12 2 0
D35 Sort–Svær 3.650m 15 2 0
D40 Sort–Svær 3.650m 15 2 0
D45 Sort–Svær 3.650m 15 2 0
D50 Sort–Svær 3.460m 14 2 0
D55 Sort–Svær 3.460m 14 2 0
D60 Sort–Svær 2.560m 10 2 0
D65 Sort–Svær 2.560m 10 2 0
D70 Blå–Svær 2.340m 8 2 0
D75 Blå–Svær 2.340m 8 2 0
D80 Blå–Svær 2.150m 9 2 0
D85 Blå–Svær 2.150m 9 2 0
H/D90 Blå–Svær 2.150m 9 2 0
H10 Grøn-Begynder 3.210m 12 2 0
H12 Hvid–Let 3.000m 13 2 0
H14 Gul–Mellemsvær 3.340m 12 2 0
H15-20 Sort–Svær 3.290m 12 2 0
H35 Sort–Svær 4.910m 18 2 0
H40 Sort–Svær 4.910m 18 2 0
H45 Sort–Svær 4.590m 17 2 0
H50 Sort–Svær 4.590m 17 2 0
H55 Sort–Svær 4.210m 16 2 0
H60 Sort–Svær 3.650m 15 2 0
H65 Sort–Svær 3.460m 14 2 0
H70 Blå–Svær 3.290m 12 2 0
H75 Blå–Svær 2.560m 10 2 0
H80 Blå–Svær 2.150m 9 2 0
H85 Blå–Svær 2.150m 9 2 0

Følgende baner udbydes som baner med fri tilmelding, disse baner kan købes på stævnepladsen fra kl. 09.30

Bane Sværhedsgrad Længde Poster Start Væske
Åben1 Sort-Svær 4.280m 15 2 0
Åben2 Sort-Svær 2.390m 10 2 0
Åben3 Blå-Svær 3.210m 10 2 0
Åben4 Gul–Mellemsvær 3.410m 13 2
Åben5 Hvid-Let 3.020m 14 2 0
Åben6 Grøn-Begynder 2.020m 11 2 0

Ved køb af åbne baner på stævnepladsen tillægges kr. 10,- til den normale pris, bemærk at der kun er et begrænset antal baner til salg på stævnepladsen.

Løbere kan leje en SportIdent brik for kr. 15,-

Åbne baner kan starte fra kl. 10.00

Kontrolsystem Løbet afvikles med SportIdent.

Det er løberens eget ansvar at sikre at stemplingen af SportIdent enheden er sket korrket. SportIdent enheden afgiver lyd ved korrekt stempling, i tvivlstilfælde skal løberen foretage kontrolklippet i kortet (felterne R1-R3) med den stiftklemme der er monteret på poststativet.

Lejebrikker udleveres ved indgang til starten og afleveres igen ved målgang.

Kontrolnummer på posterne er placeret lodret på stativet og vandret på SportIdent enheden.

Kort Gribskov Mårum

Klasser <= HD40 (incl. HD16, MW20 og MW21 samt Åben1, Åben5 og Åben6) løber på 1:10.000
Klasser >= HD45 (incl. Åben2, Åben3 og Åben4) løber på 1:7.500

Ækvidistancen er på 2,5m for alle klasser

Kortet er tildelt DOF’s kvalitetsmærke 2015.10 og er revideret i 2017 ifb. med dette arrangement.

Kort til testløb og elite klasser (WRE) er i offsettryk, kort til øvrige klasser er printet. Alle kort leveres i svejset plast.

Stævneplads: Mål cirklen er på alle baner indtegnet i den vestlige del af stævnepladsen, men selve mållinjen er forskudt 60 meter mod sydøst på stævnepladsen i forhold til placering angivet på kortet

Tvungen passage Klasserne HD16, MW20 og MW21 har en tvungen passage af stævnepladsen.
Terræn Nordsjællandsk blandingsskov med generelt god gennemløbelighed, let kupering og et veludviklet stisystem i store dele af skoven. Der er stor aktivitet i skoven med slæbespor og grenbunker. Disse er ikke medtaget på kortet.

Klasserne HD16, MW20 og MW21 passerer en større indhegning i skoven, hvori der går heste. Hegnet er på kortet vist med én fane (ISOM 522) og består af to strømførende hegnstråde. Hegnet må passeres frit, men det anbefales at udvise agtpågivenhed, da hegnet kan være svært at se på afstand. Hegn af samme type findes i startområdet for de pågældende klasser.

Forbudte områder Det er ikke  tilladt at løbe på/langs jernbanen.

Gribskovlejren er forbudt område for både løbere og publikum, men må passeres i henhold til arrangørens afmærkning. Området er på kortet markeret med lilla skravering og den vestlige side af lejren ud mod skoven er afmærket med rød/hvid snitzling.

Et område med en ynglende sortspætte er markeret på kortet med lilla skravering og er markeret i terrænet med rød/hvid snitzling.

Postbeskrivelser Postbeskrivelser er trykt på forsiden af kortet i størrelsen 7 mm.Løse postbeskrivelser kan tages i startboks 2, såfremt løberen medbringer en passende holder til denne.

Løse postbeskrivelser er 6 mm firkanter. Total størrelse på postbeskrivelsen er:
W20, W21 162 mm * 55 mm
M20 156 mm * 55 mm
M21 180 mm * 55 mm

Karantæne for klasserne
D16, W20, W21, H16, M20, M21
Løbere i klasserne D16, W20, W21, H16, M20, M21 skal have forladt stævnepladsen senest kl. 10.00. Løberne vil blive registreret ved indgangen til karantæneområdet, hvor de SENEST skal være kl. 10.30. Karantæneområdet ligger i direkte forbindelse med start 1.

I karantæneområdet er brug af telefoner, computere o.lign. ikke tilladt – opstår der behov for kontakt med nogen udenfor karantæneområdet kan en official kontaktes.

Der findes toilet ved karantæneområdet.

Brystnumre Løbere i klasserne D16, W20, W21, H16, M20, M21 skal bære brytsnummer, disse brystnumre er ophængt i karantæneområdet.
Tracking Løbere der udvælges til at løbe med tracking vil fremgå af denne oversigt.

Veste til TracTrac enheder findes i karantæneområdet og TracTrac enheden udleveres umiddelbart inden løberen forlader karantænen.

Præmier Se en samlet oversigt over præmier på denne side.
Start 1 Første start er kl. 10.00, og følgende startprocedure anvendes.

Der er fremkald 4 min. før starttid.

Startboks 1: Løberen kontrolleres ift. korrekt SportIdent brik, evt. lejebrik udleveres.
Startboks 2: Der hænger et blankt kort over løbsområdet. Løberen tage en løs postdefinition, såfremt der medbringes en passende holder til denne.
Startboks 3: Der hænger et blankt kort over løbsområdet.
Startboks 4: En official placerer løbskortet på et bord, med bagsiden op. Starten markeres med lyd (4 korte og 1 langt bip), ved det lange bip må løberen tage løbskortet.

Fra startboks 4 er der snitzlet til startpunkt, som er markeret med skærm. Snitzlingen skal følges og startpunkt skal passeres.

For sent startende løbere skal hurtigst muligt henvende sig til startpersonalet. Løbere der kommer for sent til start på grund af en arrangør fejl vil få tildelt en ny starttid, i øvrige tilfælde regnes løberens starttid fra den officielle starttid.

Start 2 Første start er kl. 10.00

Starten kan skitseres således:

Der er fremkald 4 min. før starttid.

Startboks 1: Løberen kontrolleres fit. korrekt SportIdent brik, evt. lejebrik udleveres, løberen skal registrere sit fremmøde ved stempling i en SportIdent Enhed.
Startboks 2: Der hænger et blankt kort over løbsområdet. Løberen tage en løs postdefinition, såfremt der medbringes en passende holder til denne.
Startboks 3: Der hænger et blankt kort over løbsområdet, løbere på grønne baner (begynder) og hvide baner(lette), kan tage deres løbskort. Løbsofficial yder starthjælp.
Startboks 4: Løberen placerer sig udfor den kasse der indeholder det løbskort som løberen skal løbe på, løbskortet må tages fra kassen i startøjeblikket.Starten markeres med lyd (4 korte og 1 langt bip), ved det lange bip må løberen se på løbskortet.

Startpunktet er ved slutningen af startboks 4 og er markeret med en skærm.

Da løbere i klasserne begynder, D10 og H10 har fri starttid skal de stemple SportIdent enheden START når de forlader startboks 4. Dette er også gældende for løbere på åbne baner.

For sent startende løbere skal hurtigst muligt henvende sig til startpersonalet. Løbere der kommer for sent til start på grund af en arrangør fejl vil få tildelt en ny starttid, i øvrige tilfælde regnes løberens starttid fra den officielle starttid.

Der er ikke toiletter ved start 2.

Mål Mål er på stævnepladsen.

Løberne skal stemple målenheden på mållinjen og fortsætte i målslusen til kontrolaflæsning af SportIdent brik og udlevering af mellemtider.

Løbskortet inddrages efter målgang og vil blive udleveret når de sidste løbere er startet, lejebrikker skal afleveres i mål.

Max. tid for alle klasser er 120 min.

I mål er der væske – vand og saftevand.

Udgåede løbere skal henvende sig i mål for aflæsning af SportIdent brik

Overtrækstøj Der er transport af overtrækstøj fra start 1.

Der er ikke transport af overtrækstøj fra start 2.

Præmier Se en samlet oversigt over præmier på denne side.

Det forventes at præmieoverrækkelsen bliver kl. 13:00

Dispensationer Der er ikke søgt dispensationer til dette løb.
Klager Klager indgives mundtligt eller skriftligt til stævneleder, stævneleder vil kunne kontaktes ved henvendelse til stævnekontoret. Klager skal indgives så tidligt som muligt og senest 30 minutter efter udløbet af maxtid for den sidst startende i konkurrencen.
Jury
Jury formand Torben Kristensen, Herlufsholm OK
Jury medlemmer Per Eg Pedersen, Kolding OK
Anker Møller, Silkeborg OK
Max Prang, Fredensborg OK

Juryen vil være tilstede på stævnepladsen, og vil kunne kontaktes ved henvendelse til stævnekontoret.

Stævneorganisation Stævneleder: Henrik Poulsen (40 76 90 97), FIF Hillerød Orientering
Banelægger: John Søndergård, FIF Hillerød Orientering
Korttegner: Bo Simonsen, FIF Hillerød Orientering
Stævnekontrol og IOF Event Adviser: Torben Kristensen, Herlufsholm OK
Banekontrol: Helge Lang Pedersen, Farum OK

 

Lukket for kommentarer.