5. juni 2017 – Lang (Instruktion)

Arrangør
FIF Hillerød Orientering (http://www.fiforientering.dk)
Kontakt og information Henrik Poulsen, FIF Hillerød Orientering
+45 40 76 90 97 / pinse2017@fiforientering.dk
http://www.fiforientering.dk/pinse2017
Stævne og klassifikation FIF Pinseweekend – Lang ( Elite Junior testløb og SM Lang). Klassifikation A****

 10. afdeling af Trimtex Senior Cup
 10. afdeling af Løberen Junior League

8. afdeling af Ungdoms Cup

Dato Mandag den 5. juni 2017
Løbsområde Gribskov Mårum og Søskoven 1)

1) Det er kun klasser < HD35 der vil kunne have poster i Søskoven, da Søskoven er lukket for deltagere i WMOC 2018 finalen den 13. juli 2018. Åbne baner har ikke poster i Søskoven.
Kørevejledning, mødested Vejvisning fra Mårum Station, Frederiksværksvej 145, 3230 Græsted
GPS: 56.030837, 12.316736
Fra vejvisningen er der 1.200m til parkering.
Oversigt over stævneplads

I vores velassorterede kiosk kan du købe følgende.

O-Butikken og Løberministeriet vil være tilstede på pladsen.

Der er en gratis børnebane i nærheden af stævnepladsen i tidsrummet kl. 10.00 – 14.00, der vil være en lille præmie til alle som gennemfører børnebanen. Børnebanen går gennem terræn og er derfor ikke barnevognsvenlig.

Der tilbydes ikke bad eller børnepasning.

Afstande Parkering -> Stævneplads 800m (følg blå/hvid snitzling)
Stævneplads -> Start 1 1.340m (følg sort “Adidas” snitzling til Mårum st. – se afsnittet karantæne)
Stævneplads -> Start 2 1.750m (følg sort “Adidas” snitzling). Afstanden kan tilbagelægges på 20 min. i gang og 10 min. i jogge tempo.
Mål ligger på stævnepladsen
Klasser Banelængder følger DOF’s reglement 2017 § 4.1.2.1 og § 4.2.1

Følgende klasser udbydes som Elite Junior (testløb) og Elite Senior.

DOF foretager seedning i klasserne D18+20, H18+20, D21 og H21.

Bemærk at HD18 løber samme bane som HD20, således at både Testløb og SM kan løbes samtidig.
Det betyder at klasserne slås sammen på startlisten inden lodtrækning og det så er løberens alder der afgør hvilken SM klasse der konkurreres i.

Klasse Sværhedsgrad Længde Poster Start Væske efter
D16 Sort–Svær 6.120m 13 1 2.600m
4.850m
D18+20 Sort–Svær 8.410m 20 1 4.000m
6.275m
D21 Sort–Svær 10.340m 18 2 5.500m
7.800m
H16 Sort–Svær 7.100m 14 1 3.550m
5.875m
H18+20 Sort–Svær 13.080m 24 1 4.900m
8.800m
11.050m
H21 Sort–Svær 15.550m 25 2 4.630m
8.600m
11.675m

D21 har en stigning på 237m og H21 har en stigning på 294m.

Følgende klasser er ikke Elite Junior eller Elite Senior klasser og medregnes derfor ikke til testløb.

Klasse Sværhedsgrad Længde Poster Start Væske efter
Børnebane Lysegrøn-Børnebane
Begynder Grøn-Begynder 2.970m 13 2 830m
D10 Grøn-Begynder 2.970m 13 2 830m 
D12 Hvid–Let 3.340m 11 2 1.600m
D12B Grøn-Begynder  2.970m 13 2 830m
D14 Gul–Mellemsvær 4.160m 11 2 2.700m
D14B Hvid-Let 3.340m 11 2 1.600m
D16AK Sort-Svær 5.100m 12 2 2.900m
D16B Gul-Mellemsvær 4.160m 11 2 2.700m
D20AK Sort–Svær 5.100m 12 2 2.900m
D20B Gul-Mellemsvær 4.160m 11 2 2.700m
D20C Hvid-Let 3.920m 13 2 1.600m
D21AK Sort-Svær 5.100m 12 2 2.900m
D21B Gul-Mellemsvær 4.160m 11 2 2.700m
D21C Hvid-Let 3.920m 13 2 1.600m
D35 Sort–Svær 7.750m 20 2 5.500m
D35B Gul-Mellemsvær 4.160m 11 2 2.700m
D40 Sort–Svær 6.950m 19 2 4.500m
D45 Sort–Svær 5.590m 14 2 4.200m
D50 Sort–Svær 5.100m 12 2 2.900m
D55 Sort–Svær 5.100m 12 2 2.900m
D60 Sort–Svær 4.010m 11 2 2.800m
D65 Sort–Svær 4.010m 11 2 2.800m
D70 Blå–Svær 3.330m 12 2 800m
D75 Blå–Svær 2.400m 9 2 875m
D80 Blå–Svær 2.400m 9 2 875m
D85 Blå–Svær 2.400m 9 2 875m
H/D90 Blå–Svær 2.400m 9 2 875m
H10 Grøn-Begynder 2.970m 13 2  830m
H12 Hvid–Let 3.920m 13 2 1.600m
H12B Grøn-Begynder 2.970m 13 2 830m
H14 Gul–Mellemsvær 5.140m 11 2 3.700m
H14B Hvid-Let 3.920m 13 2 1.600m
H16AK Sort-Svær 5.100m 12 2 2.900m
H16B Gul-Mellemsvær 4.160m 11 2 2.700m
H20AM Sort–Svær 7.750m 20 2 5.500m
H20B Gul-Mellemsvær 4.160m 11 2 2.700m
H20C Hvid-Let  3.920m 13 2 1.600m
H21AM Sort-Svær 9.860m 22 2 5.500m
H21AK Sort-Svær  7.750m 20 2 5.500m
H21B Gul-Mellemsvær 5.140m 11 2 3.700m
H21C Hvid-Let 3.920m 13 2 1.600m
H35 Sort–Svær 11.710m 25 2 5.500m
H35B Gul-Mellemsvær 5.140m 11 2 3.700m
H40 Sort–Svær 10.600m 23 2 4.900m
H45 Sort–Svær 9.860m 22 2 5.500m
H45AK Sort-Svær 5.100m 12 2 2.900m
H50 Sort–Svær 9.140m 22 2 5.150m
H55 Sort–Svær 7.750m 20 2 5.500m
H55AK Sort-Svær 4.020m 11 2 2.800m
H60 Sort–Svær 6.940m 19 2 4.475m
H65 Sort–Svær 5.590m 14 2 4.200m
H70 Blå–Svær 4.010m 11 2 2.800m
H75 Blå–Svær 3.330m 12 2 800m
H80 Blå–Svær 2.400m 9 2 875m
H85 Blå–Svær 2.400m 9 2 875m

Følgende baner udbydes som baner med fri tilmelding, disse baner kan købes på stævnepladsen fra kl. 09.00

Bane Sværhedsgrad Længde Poster Start Væske efter
Åben1 Sort-Svær 9.140m 22 2 5.150m
Åben2 Sort-Svær 5.100m 12 2 2.900m
Åben3 Blå-Svær 3.330m 12 2 825m
Åben4 Gul–Mellemsvær 4.160m 11 2 2.700m 
Åben5 Hvid-Let 3.920m 13 2 1.600m 
Åben6 Grøn-Begynder 2.970m 13 2  830m

Ved køb af åbne baner på stævnepladsen tillægges kr. 10,- til den normale pris, bemærk at der kun er et begrænset antal baner til salg på stævnepladsen.

Løbere kan leje en SportIdent brik for kr. 15,-

Åbne baner kan start fra kl. 11.00

Kontrolsystem Løbet afvikles med SportIdent.

Det er løberens eget ansvar at sikre at stemplingen af SportIdent enheden er sket korrket. SportIdent enheden afgiver lyd ved korrekt stempling, i tvivlstilfælde skal løberen foretage kontrolklippet i kortet (felterne R1-R3) med den stiftklemme der er monteret på poststativet.

Lejebrikker udleveres ved indgang til starten og afleveres igen ved målgang.

Kontrolnummer på posterne er placeret lodret på stativet og vandret på SportIdent enheden.

Kort Gribskov Mårum og Søskoven

Klasser HD18, HD20 og HD21 løber på 1:15.000
Klasser >= HD60 og Åben 3 løber på 1:7.500
Øvrige klasser løber på 1:10.000

Ækvidistancen er på 2,5m for alle klasser

Kortet er tildelt DOF’s kvalitetsmærke i 2015.10 og er revideret i 2017 ifb. med dette arrangement.

Kort til testløb og elite klasser er i offsettryk, kort til øvrige klasser er printet. Alle kort leveres i svejset plast.

Tvungen passage Klasserne D16, H16, D18+20, H18+20, D21 og H21 har en tvungen passage ved vestgående passage af hovedvejen Gillelejevej. Passagen sker straks efter en post og er ikke markeret på kortet. Trafikken vil være reguleret og henvisninger fra mandskab skal respekteres. Udvis forsigtighed.

D21 og H21 har tillige stræk over hovedvejen Gillelejevej i østgående retning uden tvungne passager. Hastigheden for kørende trafik er nedsat, men løbere skal ved passage udvise stor agtpågivenhed.

Alle klasser har tvungen passage af Gribskov-banen i vestgående retning. Passagen sker straks efter en post og er ikke markeret på kortet. Passagen vil være bemandet og henvisninger fra mandskab skal respekteres. Udvis forsigtighed.

Klasserne D18+20, H18+20, D21 og H21 har en tvungen passage af stævnepladsen som markeret i terræn og på kort.

Terræn Terrænet består overvejende af blandet åben løvskov med partier af nåleskov.

Gennemløbeligheden god og der er et veludbygget stisystem.

Kuperingen er meget afvekslende med stejle skrænter ved Esrum Sø og markant kupering i Gribskov Mårum og fladere områder både vest i terrænet i Mårum og i øst i Søskoven.

På grund af det kolde forår er opvækst af bregner og andet undervegetation forsinket og giver generelt hurtigere gennemløbelighed.

Mange områder er i foråret blevet udtyndet og generelt er der stor aktivitet, som indtil 14 dage før stævnet er opdateret på løbskortet.

I Søskoven kan løberne blive berørt af en enorm 5-6 meter høj og 275 meter lang bunke af tømmer.

Bunken er ikke passabel og markeret på kortet med et mørke grønt bælte som et levende hegn, hvori der med violet er markeret krydser.

Der er ingen naturlige vejvalg som påvirkes af bunken.

I Søskoven findes flere mindre indhegninger, hvori der går heste. Hegent er på kortet vist med én fane (ISOM 522) og består af to strømførende hegnstråde. Disse hegn må passeres frit.
Forbudte områder Det er ikke tilladt at løbe på/langs jernbanen og Helsingørvej i kortets nordkant.

Gribskovlejren er forbudt område for både løbere og publikum. Området er på kortet markeret med lilla skravering og den vestlige side af lejren ud mod skoven er markeret med rød/hvid snitzling.

Et område med en ynglende sortspætte er markeret på kortet med lilla skravering og er markeret i terrænet med rød/hvid snitzling.

Øvrige forbudte områder er alene markeret på løbskortet, men skal naturligvis respekteres.

Postbeskrivelser Postbeskrivelser er trykt på forsiden af kortet i størrelsen 6 mm for klasserne D16, D18+20, D21, H16, H18+20 og H21, for øvrige klasser er de 7 mm. Løse postbeskrivelser kan tages i startboks 2, såfremt løberen medbringer en passende holder til denne.

Løse postbeskrivelser er 6 mm firkanter. Total størrelse på postbeskrivelsen er:
W20 135 mm * 40 mm
W21 125 mm * 40 mm
M20 155 mm * 40 mm
M21 160 mm * 40 mm

Karantæne for klasserne
D16, D18+20, H16, H18+20
Løbere i klasserne D16, D18+20, H16, H18+20 skal have forladt stævnepladsen senest kl. 9.30.

Løberne vil blive transporteret i bil fra Mårum St. til karantæneområdet, transporten tager 5-10 min. Løberne bliver registreret ved Mårum St., hvor de skal være mindst 75 min. før deres starttid, dog SENEST kl. 10.00.

I karantæneområdet er brug af telefoner, computere o.lign. ikke tilladt – opstår der behov for kontakt med nogen udenfor karantæneområdet kan en official kontaktes.

Start 1 ligger i direkte forbindelse med karantæneområdet.

Der findes toilet ved karantæneområdet.

Brystnumre Løbere i klasserne D21, H21 skal bære brystnummer, disse brystnumre er ophængt ved start.

Løbere i klasserne D16, D18+20, H16, H18+20 skal bære brystnummer, disse brystnumre er ophængt i karantæneområdet.

Tracking Løbere der udvælges til at løbe med tracking vil fremgå af denne oversigt.

Veste til TracTrac enheder findes i karantæneområdet og TracTrac enheden udleveres umiddelbart inden løberen forlader karantænen.

Start 1 Første start er kl. 10.00, og følgende startprocedure anvendes.Der er fremkald 4 min. før starttid.

Startboks 1: Løberen kontrolleres ift. korrekt SportIdent brik, evt. lejebrik udleveres.
Startboks 2: Der hænger et blankt kort over løbsområdet. Løberen tage en løs postdefinition, såfremt der medbringes en passende holder til denne.
Startboks 3: Der hænger et blankt kort over løbsområdet.
Startboks 4: En official placerer løbskortet på et bord, med bagsiden op. Starten markeres med lyd (4 korte og 1 langt bip), ved det lange bip må løberen tage løbskortet.

Fra startboks 4 er der snitzlet til startpunkt, som er markeret med skærm. Snitzlingen skal følges og startpunkt skal passeres.

For sent startende løbere skal hurtigst muligt henvende sig til startpersonalet. Løbere der kommer for sent til start på grund af en arrangør fejl vil få tildelt en ny starttid, i øvrige tilfælde regnes løberens starttid fra den officielle starttid.

Start 2 Første start er kl. 10.00 (dog starter D21, H21 kl. 9.30)

Starten kan skitseres således:

Der er fremkald 4 min. før starttid.

Startboks 1: Løberen kontrolleres fit. korrekt SportIdent brik, evt. lejebrik udleveres, løberen skal registrere sit fremmøde ved stempling i en SportIdent Enhed.
Startboks 2: Der hænger et blankt kort over løbsområdet. Løberen tage en løs postdefinition, såfremt der medbringes en passende holder til denne.
Startboks 3: Der hænger et blankt kort over løbsområdet, løbere på grønne baner (begynder) og hvide baner(lette), kan tage deres løbskort. Løbsofficial yder starthjælp.
Startboks 4: Løberen placerer sig udfor den kasse der indeholder det løbskort som løberen skal løbe på, løbskortet må tages fra kassen i startøjeblikket.Starten markeres med lyd (4 korte og 1 langt bip), ved det lange bip må løberen se på løbskortet.

Startpunktet er ved slutningen af startboks 4 og er markeret med en skærm.

Da løbere i klasserne begynder, D10 og H10 har fri starttid skal de stemple SportIdent enheden START når de forlader startboks 4. Dette er også gældende for løbere på åbne baner.

For sent startende løbere skal hurtigst muligt henvende sig til startpersonalet. Løbere der kommer for sent til start på grund af en arrangør fejl vil få tildelt en ny starttid, i øvrige tilfælde regnes løberens starttid fra den officielle starttid.

Der er toiletter placeret ca. 400m fra start 2.

Prøveposter Prøveposter start 1: I karantæneområdet kan løbere i D16 og H16 få en lille kortbid 1:10.000 med fire prøveposter og tilsvarende kan løbere i D18+20, H18+H20  få en lille kortbid i 1:15.000 med fire prøveposter. Kortet afgrænses af forbudte områder som skal respekteres. Prøveposterne er markeret med stativ og post.

Prøveposter start 2: Løbere i D21 og H21 kan på vej til start få en lille kortbid i 1:15.000 med fire prøveposter. Kortet afgrænses af forbudte områder som skal respekteres. Prøveposterne er markeret med stativ og post.

Mål Mål er på stævnepladsen.

Løberne skal stemple målenheden på mållinjen og fortsætte i målslusen til kontrolaflæsning af SportIdent brik og udlevering af mellemtider.

Løbskortet inddrages efter målgang og vil blive udleveret når de sidste løbere er startet, lejebrikker skal afleveres i mål.

Max. tid for alle klasser er 240 min.

I mål er der væske – vand og saftevand.

Udgåede løbere skal henvende sig i mål for aflæsning af SportIdent brik

Overtrækstøj Der er transport af overtrækstøj fra start 1.

Der er ikke transport af overtrækstøj fra start 2.

Præmier Se en samlet oversigt over præmier på denne side.

Det forventes at præmieoverrækkelsen bliver kl. 14:00

Dispensationer Østkredsen har søgt Stævne- og Reglementsudvalget om følgende dispensation:

Dispensation fra Kap. 4.1.5 således, at der uddeles medaljer til nr. 1(Guld), nr. 2(sølv) og til nr. 3 (bronze) til mesterskabs klasser <= HD21, i øvrige mesterskabs klasser uddeles kun medalje til nr. 1(Guld).

Denne dispensation er givet den 16. marts 2017.

Klager Klager indgives mundtligt eller skriftligt til stævneleder, stævneleder vil kunne kontaktes ved henvendelse til stævnekontoret. Klager skal indgives så tidligt som muligt og senest 30 minutter efter udløbet af maxtid for den sidst startende i konkurrencen.
Dommer Torben Seir, Helsingør SOK
Stævneorganisation Stævneleder: Henrik Poulsen (40 76 90 97), FIF Hillerød Orientering
Banelægger: Lars Simonsen, FIF Hillerød Orientering
Korttegner: Bo Simonsen, FIF Hillerød Orientering
Stævnekontrol: Torben Kristensen, Herlufsholm OK
Banekontrol: Erik Sørensen, Allerød OK

 

Lukket for kommentarer.