Elitepolitikken beskriver de overordnede retningslinier, hvorunder elitearbejdet drives i klubben.

MÅLGRUPPE

Definitionen på en eliteløber i klubben er, at løberen stræber efter stadig forbedring og sigter sin satsning mod landsholdsaktiviteter og er i alderen mellem 15 og 35 år.

En løber, der ønsker at blive betragtet som eliteløber, fremlægger en plan for sin nationale og internationale satsning for klubbens bestyrelse inden 1. februar i aftaleåret.

Det er herefter bestyrelsens beslutning, om ansøgeren kan betragtes som eliteløber det pågældende år.

FORMÅL

Elitearbejdet skal sikre, at klubbens bedste løbere får mulighed for at udvikle sig videre gennem at dyrke o-løb på højeste plan med de bedste trænere, og at de motiveres til at yde den ekstra indsats, som kan bringe dem op i den danske elite. Desuden skal det sikre, at løberne får mulighed for at deltage på kvalificerede hold i de største nationale og internationale konkurrencer.

Elitearbejdet skal sikre en bred gruppe af eliteløbere, der kan; 

 
  • markere klubben sportsligt i Danmark samt internationalt
 
  • profilere klubben i lokalsamfundet for at lette sponsorarbejde m.m.
 
  • virke som inspirerende idoler for de yngre løbere

PRIORITERING

Idet eliten typisk får deres primære træningstilbud gennem forbundet, skal klubben yde økonomisk støtte til eliteløberne, så de får mulighed for at bruge mest mulig tid på træning.

Desuden skal klubben tilbyde personlig vejledning gennem gruppen af tidligere eliteløbere.

KOMMUNIKATION

Godkendes ansøgeren af klubbens bestyrelse som eliteløber, underskriver eliteløber og eliteudvalgsformand en kontrakt, der præciserer hvilke midler, klubben stiller til rådighed for eliteløberen, og hvilke forpligtelser, eliteløberen har overfor klubben.

Kommunikationen mellem eliteløber og klubbens bestyrelse varetages af eliteudvalget og eliteløbernes repræsentant.

Der ud over kommunikerer eliteløberne løbende deres oplevelser over eliteløbernes facebookside på klubbens hjemmeside.