(Se kontingenter og mere information på www.fiforientering.dk/blivmedlem)

    

Tilbagekaldelse af et afgivet samtykke kan ske ved at rette henvendelse til foreningen på info@fiforientering.dk.

De afgivne samtykker ophører automatisk ved udmeldelse.

Udmeldelse skal meddeles skriftligt (evt. via mail) til kasseren, forudsætning for accept af din udmeldelse er at alle økonomiske udeståender med FIF Hillerød Orientering afklaret.

Ved afsendelse af denne indmeldelse accepterer du medlemsskabet af FIF Hillerød Orientering, herunder de i vedtægterne angivne betingelser.

FIF Hillerød Orientering

Klubhus   CVR   32232965
    Bank   Spar Nord Hillerød
"Kompashuset"   Konto   9213-4560075893
Ødamsvej 36   IBAN   DK0992134560075893
3400 Hillerød    BIC   SPNODK22

Medlem af

      

Top
Template by JoomlaShine