Klubbens øverste myndighed ar generalforsamlingen, der afholdes i slutningen af februar hvert år.

I løbet af året er det bestyrelsen, der tager de overordnede beslutninger. Bestyrelsen holder møde stort set hver måned.

I det daglige er aktiviteterne uddelegeret til en række udvalg.

Når klubben beslutter at lave et stævne bliver der meget tidligt udnævnt en stævneleder. Det er stævnelederen der leder planlægningen i forbindelse med stævnet og det er stævnelederen der er ansvarlig i.f.t. bestyrelsen.

Når vi står som arrangør for løb, er det kun ungdom og elite der kan deltage, medmindre stævneleder meddeler andet. Alle andre opfordres til at hjælpe med til vores arrangementer, enten i et lederjob eller som hjælper under selve afviklingen.

Vores interne oversigt over hvilke arrangementer der planlagt at lave, finder du her.