FIF Hillerød har en af landets bedste og største ungdomsafdelinger. Ungdomstræningen dækker aldersgruppen 8-20 år. Vi har en ungdomstræner, der sørger for, at der er træning tilpasset de forskellige alderstrin og erfaringer.  

For nye

Hvis du gerne vil prøve orienteringsløb for første gang, så er det en god idé at komme til en træning sammen med en forælder, som kan følge med dig rundt i skoven. Til træning får du et kort og låner et kompas. En af instruktørerne viser dig, hvordan du skal bruge kort og kompas, og vil ofte også følge dig på din første tur i skoven.

Nye løbere har behov for, at der er en forælder e.l. der løber med som skygge, mens mere erfarne løber for sig selv. Instruktørerne løber også med som skygge, hvis de enkelte løbere f.eks. skal indøve nogle nye teknikker eller løbe sværere baner.

Der er ikke tilmelding til træningerne, men det er en god idé at kontakte instruktør/træner (se nedenfor) inden, så vi kan sørge for, at der er en bane, der passer til dig, og en instruktør der kan hjælpe.  

Kontakt

  Henrik Poulsen
  Thomas Eriksen
  Heidi Holmberg

Ungdomstræning

Der er ungdomstræning hver tirsdag og torsdag året rundt.

Alle træninger står i kalenderen på klubbens hjemmeside. Her er tidspunkter, mødested og evt. andre vigtige informationer.

 

Teknik Tirsdag

Tirsdagstræningen er klubbens ugentlige orienteringstræning og sociale mødested. Træningen starter med instruktion kl. 17.30 i skoven. Træningen er tilrettelagt så løbere med vidt forskellige kundskaber kan få glæde af træningen, alt fra helt nye løbere til mere erfarne løbere. Træningen foregår typisk i skovene omkring Hillerød. Tirsdagstræninger slutter ca. kl. 19.00.

Træningerne er momentbaserede orienteringstekniske træninger, så det oftest er en enkelt eller få dele af orienteringsteknikken, der trænes.

Til træningerne er der baner på forskellige niveauer, så alle kan få en bane, der passer deres niveau – lige fra helt nye i sporten til erfarne eliteløbere.

Løbeskole

Om torsdagen træner vi det fysiske element af orienteringsløbet. Løbeskole består dels af øvelser, der styrker relevante muskler og forbedrer din løbeteknik, dels af løbeøvelser, der træner din udholdenhed og fart.

Løbeskole foregår i sommerhalvåret klokken 17:30 fra vore klubhus, Kompashuset. I vinterhalvåret starter træningen også klokken 18:00, og her er det fra Frederiksborg Centeret.

Klubben tilbyder også vintergymnastik, der er god basistræning for hele kroppen. Vintergymnastiken foregår også om torsdagen, dog kun i vinterhalvåret. Det starter umiddelbart efter Løbeskolen.

Fællesspisning

Der er arrangeret fællesspisning i klubhuset ca. én gang om måneden. Spisning er for hele familien, og det er rigtig hyggeligt, så tag gerne søskende og forældre med. Det koster 20 kr. for børn og 30 kr. for voksne. Husk tilmelding til spisning dagen før.

ATK

Klubbens træninger er lavet efter ATK (Aldersrelateret Trænings Koncept) principper, hvilket betyder at træningerne er tilpasset den enkelte løbers niveau og orienteringstekniske erfaringer. Dette sikrer, at den enkelte løber udfordres i passende grad. Den enkelte løber har mulighed for at få en personlig samtale med træneren omkring løberens ønsker og mål. Ud fra disse samtaler og kendskab til løberen tilrettelægger træneren aktiviteterne for løberen.

Andre træningstilbud

Foruden klubbens egne træninger er der en række andre arrangementer, som du også kan deltage i f.eks.:

Skovcup: Eftermiddags-løb for alle børn på Sjælland. Ca. 6 onsdage i hhv. forår og efteråret. Forårssæsonen afsluttes med en finale. Til alle løb er der forskellige niveauer fra afmærket begynder-bane og helt op til svær orienteringsbane. Tid og sted for Skov Cup står også på klubbens hjemmeside.

U1, U2 og juniorkurser: Weekend ture med overnatning og sommerlejre, sammen med løbere på samme alder fra hele Sjælland.

Minikurser: Heldags træninger med løbere fra hele Sjælland (6-9/10 år).

Klubture: I løbet af året holdes der forskellige klubture f.eks. en træningstur til Sverige eller en tur til en stor konkurrence f.eks. DM. I disse ture vil der ofte deltagere flere af klubbens medlemmer, så det er en god måde at møde resten af klubben. Det er altid hyggeligt!

Spørgsmål?

Kontakt ungdomsudvalget.

Aktiviteter ungdom

Træningsanbefalinger

Klubben arbejder efter det sæt af træningsanbefalinger for børn og unge, der er beskrevet i bogen 'Træning af børn og unge orienteringsløbere', så der sikres en rød tråd i udviklingen af de unge løberes fysiske udvikling.

Anbefalingerne er beregnet til brug for både trænere, forældre og atleterne selv. Trænerne bruger dem som rettesnor, når de planlægger træning og vejleder løbere. Således opnår løberne forhåbentlig en fornuftig progression i træningsmængden, så evt.  overbelastningsskader undgås. Forældre kan bruge dem til at få indblik i, hvad der egentlig kræves, hvis deres barn på sigt vil dyrke eliteorientering. Dermed er det også nemmere forventningsafstemme. Atleterne selv kan bruge dem som inspiration og motivation for træning, samt en tryghed i form af en struktur, der peger frem mod en elitesatsning.

 

 

Udover træningsanbefalinger samler bogen en masse viden om træning, træningsmiljø, roller, planlægning og organisering således at vi med støtte i denne bog, bedre kan medvirke til at opfylde formålet, nemlig: 

Børn og unge i Dansk Orientering skal opleve sjov og udfordrende orienteringstræning og stærke sociale miljøer; de skal opleve glæde gennem udvikling af færdigheder, så de forbliver aktive orienteringsløbere for livet - som motionister, trænere, ledere, arrangører og/eller eliteløbere.

Du er velkommen til at finde din inspiration i bogen, via linket herunder.

Video fra træning